Pracovisko overovania dokladov

Kontakt

Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vec a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Pracovisko overovania dokladov – Pražská 7, Bratislava,
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí vecí Slovenskej republiky
Telefón: +421 2 5978 5978, +421 90607 5978, 02/5978 1111

 

Poštová adresa

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Konzulárny odbor - legalizácia
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava
Slovenská republika

 

Správny poplatok za každý legalizačný úkon je 20 €; úhrada poplatku je možná len formou „potvrdenia o úhrade správneho/súdneho poplatku“ (tzv.  e-kolok s QR kódom), ktorý je možné zakúpiť výlučne na pobočkách Slovenskej pošty.

 

Pracovisko osvedčovania dokladov si vyhradzuje právo odmietnuť osvedčenie listiny, ak je vydaná v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, alebo odporuje princípom medzinárodného práva.

 

Overovanie dokladov - Legalization Office/  Úradné hodiny - Office hours

Pondelok / Monday 8.00 – 15.00 hod
Streda / Wednesday 8.00 – 18.00 hod 
(17.50 hod ukončenie prijímania žiadostí. At 5.50 p.m. last client)
Štvrtok / Thursday 8.00 – 12.00 hod

 

Slovenské orgány, určené vládou Slovenskej republiky, príslušné podľa článku 6 Haagskeho dohovoru vydávať osvedčenia - apostil (predpis 213/2002 Z.z., Oznámenie 501/2007 Z.z.)
 

Dátum poslednej aktualizácie: 2017-10-17 13:37:07.659 Dátum vytvorenia: Tue May 12 00:00:00 CEST 2015