Miroslav Lajčák zložil slávnostný sľub predsedu 72. VZ OSN

12.9.2017 | Aktivity ministra | Slovensko a OSN | Spojené štáty

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák zložil v pondelok 11. septembra v New Yorku slávnostný sľub predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN, v ktorom sa okrem iného prihlásil k tomu, že si bude plniť povinnosti a vykonávať funkcie zverené ako predsedovi Valného zhromaždenia OSN v súlade s Chartou OSN „bez toho, aby som požadoval alebo prijímal akékoľvek inštrukcie vo vzťahu k výkonu svojej funkcie od niektorej vlády alebo subjektu mimo OSN“. 


M. Lajčák sa stal druhým predsedom Valného zhromaždenia OSN, ktorý zložil pri prevzatí funkcie tento sľub, ustanovený rezolúciou VZ OSN A/RES/70/305 zo dňa 13. septembra 2016. Rezolúcia nazvaná „Revitalizácia práce Valného zhromaždenia“ tiež stanovila etický kódex predsedu VZ OSN. 


Tohtoročné zasadnutie Valného zhromaždenia OSN sa začína v utorok, 12. septembra 2017 a potrvá do 17. 9. 2018.  Zaoberať sa bude okrem iného posilnením globálneho prístupu k riadeniu migrácie,  tvorbou komplexných prístupov na udržanie mieru a prevenciu konfliktov a reformou bezpečnostného a rozvojového piliera OSN a manažmentu organizácie. Tradične posúdi široké spektrum politických, hospodárskych, sociálnych a environmentálnych otázok.

 

 

S P. Thomsonom a generálnym tajomníkom OSN A. Guterresom. S P. Thomsonom a generálnym tajomníkom OSN A. Guterresom. Predseda 71. VZ OSN Peter Thomson odovzdal M. Lajčákovi v prítomnosti generálneho tajomníka OSN oficiálne predsednícke kladivko. Predseda 71. VZ OSN Peter Thomson odovzdal M. Lajčákovi v prítomnosti generálneho tajomníka OSN oficiálne predsednícke kladivko. S P. Thomsonom a generálnym tajomníkom OSN A. Guterresom. S P. Thomsonom a generálnym tajomníkom OSN A. Guterresom.