Predsedníctvo SR 72. Valného zhromaždenia OSN

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák 12. septembra 2017 oficiálne prevzal post predsedu 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN (sept. 2017- sept. 2018). 

 
 • Pozícia predsedu Valného zhromaždenia OSN je mimoriadne významnou a protokolárne najvyššou pozíciou v systéme OSN, v ktorej reprezentuje všetkých 193 členských krajín. Slovensko bolo jediným kandidátom na túto pozíciu a M. Lajčák bol endorsovaný v rámci Východoeurópskej regionálnej skupiny OSN (VERS).  Formálne bol zvolený aklamáciou Valného zhromaždenia 31. mája 2017. 
 • Slovensku sa ponúka jedinečná príležitosť opäť zviditeľniť našu krajinu a preukázať, že aj malé krajiny ako Slovensko, zohrávajú dôležitú úlohu v rámci medzinárodného spoločenstva. 
 • Charakter a význam funkcie predsedu VZ OSN si vyžadujú rešpektovanú osobnosť v medzinárodnom prostredí s bohatými politickými a diplomatickými skúsenosťami, ako aj overenými vyjednávacími a sprostredkovateľskými schopnosťami. 
 • Slovenská diplomacia pod vedením súčasného ministra Miroslava Lajčáka je na výkon tejto funkcie plne pripravená. Úspešný priebeh SK PRES ja dostatočnou zárukou toho, že Slovensko je schopné robiť špičkovú diplomaciu na globálnej úrovni.
 • Predseda VZ OSN je iný typ funkcie ako GT OSN, dal by sa prirovnať k predsedovi parlamentu združujúceho 193 členských štátov OSN. 
 
Aktivity predsedu 72. zasadnutia VZ OSN budú v plnej miere reflektovať aktuálne globálne výzvy vo všetkých 3 pilieroch činnosti OSN. SR bude naďalej zdôrazňovať dôležitosť preventívnej diplomacie a mediácie ako kľúčového nástroja na udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti.  SR sa bude takisto usilovať o zviditeľnenie a lepšie porozumenie prepojenia medzi rozvojovou a bezpečnostnou agendou (SDG 16: mier, spravodlivosť a silné inštitúcie), pretože stabilita a mier sú základným predpokladom pre ďalšie sociálnoekonomického napredovania spoločnosti. V tejto súvislosti zohráva nezastupiteľnú úlohu reforma bezpečnostného sektora (SSR), pričom predsedníctvo vo VZ OSN vnímame ako jedinečnú príležitosť pre jej intenzívnejšie presadenie a zviditeľnenie. V oblasti ľudských práv, s prihliadnutím na aktuálnu bezpečnostnú situáciu, budeme podporovať všeobecné dodržiavanie ĽP, ochranu civilistov v konfliktoch, úlohu žien v procese udržiavania mieru a bezpečnosti a univerzálne dodržiavanie noriem medzinárodného humanitárneho a vojnového práva. V plnej miere sa budeme zasadzovať za pokračovanie rokovaní vedúcich k uzavretiu Globálneho kompaktu o migrácii a o utečencoch v súlade s Newyorskou deklaráciou.
 
 
Foto UN/Manuel Elias
Dátum poslednej aktualizácie: 5.10.2017 Dátum vytvorenia: 28.7.2017
 • M. Lajčáka zvolili za predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN M. Lajčáka zvolili za predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN
 • M. Lajčáka zvolili za predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN M. Lajčáka zvolili za predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN
 • M. Lajčáka zvolili za predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN M. Lajčáka zvolili za predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN
 • Príhovor M. Lajčáka po voľbe predsedu 72. VZ OSN (UNPhoto/Kim_Haughton) Príhovor M. Lajčáka po voľbe predsedu 72. VZ OSN (UNPhoto/Kim_Haughton)
 • Minister M. Lajčák počas príhovoru po voľbe predsedu 72. VZ OSN (UN Photo/Kim Haughton) Minister M. Lajčák počas príhovoru po voľbe predsedu 72. VZ OSN (UN Photo/Kim Haughton)
 • M. Lajčák počas brífingu po voľbe predsedu 72. VZ OSN (UN Photo//Manuel Elias) M. Lajčák počas brífingu po voľbe predsedu 72. VZ OSN (UN Photo//Manuel Elias)
 • Brífing po voľbe predsedu 72. VZ OSN (UN Photo/Manuel Elias) Brífing po voľbe predsedu 72. VZ OSN (UN Photo/Manuel Elias)