Rozšírené vyhľadávanie

Dátum podpisu zmluvy Názov zmluvy
27.11.2019 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní vysokoškolských diplomov, vysvedčení a akademických titulov
27.11.2019 Memorandum o partnerstve týkajúceho sa národnej frankofónnej iniciatívy a iniciatív frankofónnych inštitúcií (2019-2022) medzi Slovenskou republikou a Medzinárodnou organizáciou Frankofónie
05.12.2019 Dodatok č. 2 k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Lotyšskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz (výmena nót, Bratislava 5.12.2019, Riga 20.1.2020)
06.12.2019 Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Mongolska
20.12.2019 Dohoda o hradených poradenských službách medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj
11.02.2020 Dvojročná dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnou kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2020-2021
19.02.2020 Donorská dohoda medzi Slovenskou republikou, zastúpenou Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí a Svetovou zdravotníckou organizáciou o poskytnutí finančného humanitárneho príspevku na boj proti koronavírusu
05.03.2020 Vykonávací program spolupráce medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Kórejskej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, športu a turizmu na roky 2020-2024
<<      367    368    369    370    371    372    373    374    375