Rozšírené vyhľadávanie

Dátum podpisu zmluvy Názov zmluvy
14.11.1928 Obchodná a plavebná zmluva medzi Republikou československou a Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov
14.11.1928 Obchodná a plavebná zmluva medzi Republikou československou a Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov
16.11.1928 Zmierovacia a rozhodcovská zmluva medzi Republikou československou a Kráľovstvom španielskym
23.04.1929 Dohovor o konaní zmierovacom,rozhodcovskom a súdnom medzi republikou Československou a kráľovstvom Belgickým
30.04.1929 Obchodná, colná a plavebná dohoda medzi republikou Československou a Perziou
08.06.1929 Pakt o priateľstve, konaní zmierovacom, rozhodcovskom a súdnom medzi Republikou československou a Republikou gréckou
27.08.1929 Dohoda medzi republikou Československou a kráľovstvom Dánskym o rozšírení platnosti doložky o najvyšších výhodách na Grónsko (výmena nót, 26./27.8.1929)
09.09.1929 Zmluva o mierovom riešení akýchkoľvek medzinárodných sporov medzi Československom a Nórskom
14.09.1929 Zmluva o konaní súdnom, rozhodcovskom a zmierovacom medzi Československom a Holandskom
18.09.1929 Zmluva o konaní zmierovacom, rozhodcovskom a súdnom medzi Republikou československou a Veľkovojvodstvom luxemburským
<<      2    3    4    5    6    7    8    9    10       >>