Účasť Slovenska v mierových operáciách NATO

Slovenská republika ako zodpovedný člen medzinárodného spoločenstva, vedomá si svojho dielu spoluzodpovednosti za medzinárodnú bezpečnosť a stabilitu, sa aktívne zúčastňuje na spoločnom úsilí medzinárodného spoločenstva svojou vojenskou aj civilnou účasťou. V súčasnosti SR participuje prostredníctvom účasti príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii NATO ISAF v Afganistane.


Operácia RS v Afganistane
Fotogaléria
Video: NATO a Slovensko prinášajú príbehy našich jednotiek v Afganistane
Video: Odovzdávanie slovenských skúseností v oblasti logistiky v Afganistane
Video: Úspechy slovenských špecialistov na zneškodňovanie výbušných systémov v Afganistane

Operácia RSM v Afganistane

Pôsobenie medzinárodného spoločenstva v Afganistane

Členské krajiny NATO sa zaviazali zaistiť mier a stabilitu v Afganistane a v okolitom regióne a dosiahnuť, aby sa táto krajina v budúcnosti nemohla stať útočiskom teroristov. Splnenie tejto náročnej úlohy je kľúčovou politickou a operačnou prioritou NATO. Základom medzinárodného angažovania v Afganistane sú rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré zdôrazňujú, že situácia v krajine naďalej zostáva hrozbou pre medzinárodnú bezpečnosť a stabilitu. Rezolúcie zároveň vyzývajú medzinárodné spoločenstvo na pomoc afganskej vláde upevňovať a udržiavať bezpečnosť, rozširovať jej autoritu na území celej krajiny a prispievať k zlepšovaniu životných podmienok afganského obyvateľstva. 

Od 1. januára 2015 pôsobí v Afganistane misia NATO Rozhodná podpora (Resolute Support Mission - RSM), ktorej právnym základom je rozhodnutie členských štátov NATO z júna 2014, Rezolúcia BR OSN č. 2198  a dohoda podpísaná s afganským prezidentom Ašrafom Ghánim (Dohoda o statuse síl SOFA). Na rozdiel od predchádzajúcej operácie v Afganistane (International Security Assistance Force -  ISAF), misia Rozhodná podpora je nebojová a svojim rozsahom výrazne menšia ako operácia ISAF. V súčasnosti pôsobí na misii Rozhodná podpora približne 13 tisíc vojakov zo 39 členských a partnerských krajín NATO. Hlavným cieľom misie je podporiť budovanie a rozvoj schopností Afganských národných bezpečnostných síl (ANSF), aby boli schopné samostatne a efektívne čeliť bezpečnostným výzvam v krajine a regióne. Za týmto účelom bolo identifikovaných niekoľko kľúčových tréningových, poradenských a asistentských oblastí pôsobenia misie. Za bezpečnosť a plnenie úloh v operačnom priestore misie zodpovedá i centrálne veliteľstvo (Kábul/Bagram) a štyri regionálne veliteľstvá (Mazar-e-Sharif na severe, Herat na západe, Kandahár na juhu a Laghman na východe).


Okrem RSM pôsobí v Afganistane aj misia OSN UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afganistan), ktorá plní koordinačnú úlohu v poskytovaní civilnej pomoci. V rokoch 2012 až 2014 zastával funkciu osobitného predstaviteľa generálneho tajomníka OSN a vedúceho misie UNAMA slovenský diplomat Ján Kubiš. V minulosti pôsobila v krajine aj misia Trvalá sloboda (Enduring Freedom), ktorú viedli USA v rokoch 2001-2004. V rokoch 2001-2014 v krajine pod vedením NATO pôsobila operácia ISAF, ktorá na základe žiadosti OSN a afganskej vlády plnila hlavnú zodpovednosť za udržiavanie bezpečnosti a stability v krajine. Do vtedajšej vojenskej operácie v Afganistane sa zapojilo až 50 krajín, z toho 28 členských štátov NATO. ISAF bola spojená s Výcvikovou misiou NATO (Training Mission Afghanistan NTM-A), s činnosťou provinčných rekonštrukčných tímov (Provincial Reconstruction Teams PRT) a policajnou misiou EÚ (EUPOL Afghanistan). 

 

O zavŕšení operácie ISAF rozhodol Summit NATO v Chicagu v máji 2012, ktorý tiež  priniesol odpovede na to, ako Aliancia ukončí odovzdávanie zodpovednosti za bezpečnosť a správu krajiny do afganských rúk, a zároveň ostane aj naďalej zapojená do posilňovania bezpečnosti a stability Afganistanu po roku 2014. Mimo tréningové, poradenské a asistenčné aktivity sa členské a partnerské štáty NATO zaviazali prispievať aj do finančných mechanizmov na podporu rozvoja ANSF. Ide o preklenovacie a stabilizačné opatrenie prijaté za účelom zabezpečiť odovzdanie plnej zodpovednosti ANSF za bezpečnosť v krajine.

Slovenská republika v Afganistane

Pre Slovenskú republiku predstavuje Afganistan jednu z najvyšších priorít v rámci posilňovania bezpečnosti euroatlantického priestoru. SR v súčasnosti do misie Rozhodná podpora (RSM) prispieva kontingentom 42 príslušníkov (inštruktori, mentori a jednotky špeciálnych síl). Zároveň sa SR ešte na summite NATO v Chicagu zaviazala prispieť sumou 500 tis. USD po dobu 3 rokov (2015-2017) na stabilizáciu Afganských národných bezpečnostných síl. 


V minulosti Ozbrojené sily Slovenskej republiky participovali na operácii ISAF v počte 343 príslušníkov. Ťažiskom vojenského pôsobenia Slovenskej republiky boli v minulosti južné provincie Afganistanu – Uruzgan a Kandahár, kde sa príslušníci Ozbrojených síl SR sústreďovali  na obnovu a stabilizáciu, výcvik afganských bezpečnostných zložiek, stráženie kľúčových objektov a ďalšie aktivity. 


SR si rovnako uvedomuje, že bezpečnosť Afganistanu je závislá nie len od funkčných bezpečnostných síl, ale aj od iných faktorov ako napr. vnútropolitická stabilizácia, stabilná ekonomika, demokratizácia, dobré vládnutie, zvyšovanie vzdelanosti obyvateľstva, potravinová bezpečnosť a pod. Preto pri obnove Afganistanu považujeme za nevyhnutné zvýšiť našu pomoc aj v oblasti rozvojovej pomoci. Slovenská republika preto už od roku 2003, ako súčasť medzinárodnej donorskej komunity a člen systému poskytovania rozvojovej pomoci, radí Afganistan medzi troch prioritných prijímateľov oficiálnej rozvojovej pomoci SR. Od začiatku angažovania SR v Afganistane celkový príspevok SR na rozvojové aktivity pre Afganistan dosiahol hodnotu približne 9,3 mil. EUR. Na základe potrieb Afganistanu, aktuálnej bezpečnostnej situácie a doterajších skúseností identifikovala Slovenská republika ako prioritné oblasti rozvojovej spolupráce vzdelávanie (so zameraním na vstup na trh práce, vlastné podnikanie s dôrazom na vytvárané príležitostí pre vlastné podnikanie najmä pre ženy a mladých ľudí, vzdelávanie pre pracovníkov z oblasti zdravotníctva a poľnohospodárstva a v oblasti efektívnej verejnej správy a dobrého spravovania), poľnohospodárstvo (potravinová bezpečnosť, modernizácia sektora) a reformu bezpečnostného sektora (formou finančných prostriedkov do multidonorských fondov).

 

Ďalšie informácie k pôsobeniu Ozbrojených síl SR v AfganistaneHlavná stránka operácie Resolute Support

Operácia Resolute Support na stránke NATO

Operácia Resolute Support na stránke Ministerstva obrany SR


Na začiatok stránky


 • biele.JPG biele.JPG
 • Odmínovanie pomocou slovenského odmínovacieho kompletu Božena. Foto Milan Vanga, MO SR Odmínovanie pomocou slovenského odmínovacieho kompletu Božena. Foto Milan Vanga, MO SR
 • Osobná kontrola pri vchode na základňu Kandahár. Foto Pavol Vitko, MO SR Osobná kontrola pri vchode na základňu Kandahár. Foto Pavol Vitko, MO SR
 • Ručné odmínovanie, základňa Kandahár. Foto Pavol Vitko, MO SR Ručné odmínovanie, základňa Kandahár. Foto Pavol Vitko, MO SR
 • Služba na bráne na základni Kandahár. Foto Pavol Vitko, MO SR Služba na bráne na základni Kandahár. Foto Pavol Vitko, MO SR
 • Na jednej zo strážnych veží, ochraňujúcich Camp Hadrian v Deh Rawoode. Foto Jozef Žiak, MO SR Na jednej zo strážnych veží, ochraňujúcich Camp Hadrian v Deh Rawoode. Foto Jozef Žiak, MO SR
 • Budúci futbalový šampión. Foto Pavol Vitko, MO SR Budúci futbalový šampión. Foto Pavol Vitko, MO SR
 • Chvíle voľna medzi službami si slovenskí vojaci strážnej jednotky v Deh Rawoode krátia aj šachmi. Foto Jozef Žiak, MO SR Chvíle voľna medzi službami si slovenskí vojaci strážnej jednotky v Deh Rawoode krátia aj šachmi. Foto Jozef Žiak, MO SR
 • Riadený odpal nájdených mín a výbušnín na základni Kandahár.Foto Pavol Vitko, MO SR Riadený odpal nájdených mín a výbušnín na základni Kandahár.Foto Pavol Vitko, MO SR
 • Nemocnica v Tarin Kowte bola vybudovaná v rámci vojensko-civilnej spolupráce. Foto Pavol Vitko, MO SR Nemocnica v Tarin Kowte bola vybudovaná v rámci vojensko-civilnej spolupráce. Foto Pavol Vitko, MO SR
 • Kontrola vozidiel na základni Kandahár.Foto Pavol Vitko, MO SR Kontrola vozidiel na základni Kandahár.Foto Pavol Vitko, MO SR
 • Desiatnik Tomáš Šamudovský na strážnom stanovišti Java, ochraňujúcom Camp Hadrian v Deh Rawoode. Foto Jozef Žiak, MO SR Desiatnik Tomáš Šamudovský na strážnom stanovišti Java, ochraňujúcom Camp Hadrian v Deh Rawoode. Foto Jozef Žiak, MO SR
 • Spolupráca s domácimi stavbárm. Foto Pavol Vitko, MO SR Spolupráca s domácimi stavbárm. Foto Pavol Vitko, MO SR
 • Výcvik vojakov Afganskej národnej armády.Foto Pavol Vitko, MO SR Výcvik vojakov Afganskej národnej armády.Foto Pavol Vitko, MO SR
 • Výcvik vojakov Afganskej národnej armády. Foto Pavol Vitko, MO SR Výcvik vojakov Afganskej národnej armády. Foto Pavol Vitko, MO SR


Video: NATO a Slovensko prinášajú príbehy našich jednotiek v Afganistanezdroj: www.natochannel.tv
 Video: Odovzdávanie slovenských skúseností v oblasti logistiky v Afganistanezdroj: www.natochannel.tv
  

Video: Úspechy slovenských špecialistov na zneškodňovanie výbušných systémov v Afganistanezdroj:www.natochannel.tv
 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 3.4.2017 Dátum vytvorenia: 19.1.2012