Aktuálne správy SR v OECD

 • 22.11.2019
  | Slovensko v OECD
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov spoločných projektov SR a OECD na rok 2020, ktoré budú spolufinancované z dobrovoľných príspevkov SR do OECD. Zámerom predkladaných návrhov je, v súlade s prioritami navrhnutými členmi Koordinačného výboru pre pôsobenie SR v OECD a presahom na tému 20. výročia vstupu SR do OECD, ktorá bude prierezovo mapovať dosiahnuté úspechy v spolupráci SR a OECD, sústrediť sa na programové ciele jednotlivých orgánov štátnej správy, ktoré korešpondujú s myšlienkou OECD – „Lepšie politiky pre lepší život“ („Better Policies for Better Lives“).
 • 21.11.2019
  | Slovensko v OECD
  Ekonomický výhľad pre všetky krajiny OECD a kľúčové svetové ekonomiky dnes (21. novembra 2019) zverejnila OECD.
 • 18.11.2019
  | Slovensko v OECD
  OECD publikovala 14. novembra 2019 kľúčovú súhrnnú štatistickú informáciu pre oblasť verejného riadenia Government at a Glance 2019.
 • ikonka galerie
  13.11.2019
  | Slovensko v OECD
  Medzinárodná energetická agentúra IEA/OECD dnes (13. novembra 2019) v Paríži zverejnila tohtoročné zistenia vlajkovej publikácie Svetový energetický výhľad (World Energy Outlook - WEO 2019).
 • ikonka galerie
  08.10.2019
  | Aktivity štátnych tajomníkov | Slovensko v OECD | Predsedníctvo Slovenska v OBSE
  Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a osobitný predstaviteľ ministra pre predsedníctvo Slovenskej republiky v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Lukáš Parízek sa v utorok (8. októbra 2019) stretol so zástupcom generálneho tajomníka Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Jeffreym Schlagenhaufom, ktorý má vo svojom portfóliu riadenie verejného sektora, rozvojovú spoluprácu, boj proti korupcii a udržateľné rozvojové ciele.
 • ikonka galerie
  07.10.2019
  | Slovensko v OECD | Francúzsko
  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre podpísala Memorandum o spolupráci s OECD.
 • 25.09.2019
  | Slovensko v OECD | Francúzsko
  Predmetom štyridsiateho tretieho vydania Výhľadu OECD pre oblasť medzinárodnej migrácie (OECD International Migration Outlook 2019, publikované 18. septembra 2019) bola popri analýze aktuálnych trendov v medzinárodnej migrácii osôb aj integrácia prisťahovaleckých rodín do spoločnosti prijímajúcich krajín a vplyv dočasnej pracovnej migrácie na pracovné trhy krajín OECD.
 • 23.09.2019
  | Slovensko v OECD
  Výhľad OECD pre podnikanie a financie je ročná publikácia, ktorá poskytuje jedinečné údaje a analýzy trendov, pozitívnych aj negatívnych, ktoré formujú zajtrajší svet podnikania, financií a investícií.
 • 19.09.2019
  | Slovensko v OECD
  OECD zverejnila priebežný hospodársky výhľad pre hlavné svetové ekonomiky.
 • ikonka galerie
  17.09.2019
  | Aktivity ministerstva | Slovensko v OECD
  V priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa 16. septembra 2019 uskutočnilo 31. zasadnutie Koordinačného výboru pre pôsobenie Slovenskej republiky v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).