OECD v skratke

 
Vážený čitateľ, 
 
veľmi si vážime Váš záujem o náš časopis. Jeho cieľom je priniesť Vám čo najviac najzaujímavejších, najaktuálnejších a najrelevantnejších informácií dôležitých z pohľadu členstva Slovenskej republiky v OECD a jej podriadených organizáciách. Ambíciou dvojmesačníka je prinášať informácie z diania naprieč celej OECD, jej orgánov, projektov, vnútorného chodu, aktivít jej členských krajín relevantných alebo inšpiratívnych pre Slovensko a tvorbu našich národných politík. Okrem toho sa Vám snažíme sprostredkovať podujatia, do ktorých sa zapája alebo organizuje naša stála misia, ako aj aktivity na Slovensku, ktoré súvisia s činnosťou OECD a naším členstvom v nej. Dvojmesačník sme začali vydávať v lete 2011. Veríme, že ním prispievame k šíreniu informácií, ktoré prinášajú doplnenie Vášho rozhľadu o komplexnom fungovaní organizácie. 
 
Keďže Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá, oceníme, ak nám zašlete docx vyplnený stručný hodnotiaci dotazník  (docx; 17.61 KB) na adresu oecd.paris@mzv.sk. Každý postreh, dobrá rada, námet alebo upozornenie sú pre nás inšpiráciou pre ďalšie skvalitňovanie našej práce tak, aby sme ňou obohacovali tú Vašu a prinášali viac OECD na Slovensko.  
 
Autorský tím – kolektív stálej misie 
Dátum poslednej aktualizácie: 13.1.2020 Dátum vytvorenia: 7.6.2012