Podnikateľské centrum

banner_podnikajme_big

PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM MZVaEZ SR
ico_phone_orange
 +421 2 5978 5959, +421 906 07 5959

Poskytujeme informácie nevyhnutné k presadzovaniu Vašich podnikateľských ambícií v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí.

E-mail: bizinfo@mzv.sk


Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-24 16:32:10.757 Dátum vytvorenia: Thu Mar 28 00:00:00 CET 2013