5. ročník Creative Encounters: Kultúrne partnerstvo medzi Áziou a Európou - výzva na predkladanie návrhov

13.7.2015 | Kultúrna prezentácia | ASEF

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje verejnosť o zahájení 5. ročníka programu Creative Encounters, kreatívnej spolupráce medzi ázijskými a európskymi krajinami organizovanej ázijsko-európskou nadáciou (ASEF) a jej partnermi Arts Network Asia (ANA) a Európska sieť Trans Europe Halles (TEH). Cieľom programu je podpora umeleckej spolupráce medzi organizáciami v Ázii a Európe a prepojenie naprieč kultúrami, ako aj podpora multilaterálnych aktivít odrážajúcich kultúrnu rozmanitosť týchto dvoch regiónov, napr. formou predstavení, výstav, literárnych diel a audiovizuálnych programov.

Prostredníctvom otvorenej výzvy programu Creative Encounters je do 15. augusta 2015 možné predložiť spoločné návrhy ázijských a európskych umeleckých organizácií z členských krajín ASEM (51 krajín Ázie a Európy) týkajúce sa akejkoľvek umeleckej disciplíny. Termín uskutočnenia projektu je daný v termíne od 1. apríla 2016 do 30. novembra 2016. Podrobnejšie informácie o podmienkach pre uchádzačov sú uvedené na internetovej stránke: http://www.asef.org.

Program Creative Encounters je hlavným programom, prostredníctvom ktorého ASEF podporuje umeleckú spoluprácu ako jednu z oblastí zamerania Odboru kultúry od roku 2002 na základe ročnej otvorenej výzvy na predloženie návrhov do výberového konania. K hlavným cieľom programu patrí podpora kultúrnych výmen v rôznych umeleckých odboroch medzi kultúrnymi organizáciami a umelcami z Ázie a Európy a príležitosť pre nadväzovanie kontaktov a spolupráce na základe spoločných projektov.