M. Lajčák podpísal bilaterálnu dohodu s Brazíliou

18.8.2017 | Aktivity ministra | Brazília

Rodinní príslušníci slovenských diplomatov v Brazílii – a brazílskych diplomatov na Slovensku - budú môcť byť zamestnávaní v prijímajúcej krajine aj bez toho, aby si museli najprv žiadať pracovné povolenie. Vyplýva to z dohody, ktorú dnes (18. augusta) podpísal v priestoroch rezortu diplomacie minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a veľvyslanec Brazílie na Slovensku Antonio Balduíno Carneiro. 


Zmyslom dohody, ktorá je konkrétnym príspevkom k ďalšiemu rozvoju spolupráce a prehlbovaniu bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Brazíliou, je prispieť ku konsolidácii pracovného a rodinného života diplomatických pracovníkov a k modernizácii a zefektívneniu zahraničnej služby. Podobné dohody Slovenská republika uzatvorila s Holandskom, Kanadou, Slovinskom, Spojeným kráľovstvom, Švajčiarskom, Tureckom, USA aj Izraelom.  


Rodinní príslušníci, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosti podľa tejto dohody, podliehajú daňovému systému, systému sociálneho zabezpečenia a systému zdravotného zabezpečenia prijímajúceho štátu vo veciach týkajúcich sa zamestnania.

 
Dohoda nadobudne platnosť po výmene príslušných diplomatických nót.

Minister Miroslav Lajčák a veľvyslanec Brazílie počas podpisu zmluvy o zamestnávaní partnerov vyslaných zamestnancov. Minister Miroslav Lajčák a veľvyslanec Brazílie počas podpisu zmluvy o zamestnávaní partnerov vyslaných zamestnancov. Minister Miroslav Lajčák a veľvyslanec Brazílie počas podpisu zmluvy o zamestnávaní partnerov vyslaných zamestnancov. Minister Miroslav Lajčák a veľvyslanec Brazílie počas podpisu zmluvy o zamestnávaní partnerov vyslaných zamestnancov.