Migrácia či revízia európskej rozvojovej politiky na programe Rady pre zahraničné veci – rozvoj

12.5.2016 | Aktivity štátnych tajomníkov
Brusel (12. mája) – Migrácia či revízia európskej rozvojovej politiky dominovali rokovaniu Rady pre zahraničné veci – rozvoj (FAC – Development). Slovensko zastupoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek.
 
Členské štáty EÚ hodnotili pokrok, ktorý sa udial od založenia Núdzového zvereneckého fondu EÚ pre Afriku počas spoločného summitu v La Vallette v novembri minulého roka. Slovensko doň prispelo sumou 600-tisíc eur, a to v rámci trojmiliónového balíka V4.
 
Medzi ciele fondu patrí vytváranie ekonomických a pracovných príležitostí na africkom kontinente (napr. cez odborné vzdelávanie a mikropodniky), ďalej skvalitňovanie verejnej správy, prevencia konfliktov či redukcia núteného vysídlenia a nelegálnej migrácie.
 
„Považujeme za nevyhnutné sústrediť sa na príčiny migrácie a spolupracovať s krajinami pôvodu i tranzitu,“ povedal štátny tajomník rezortu diplomacie L. Parízek s tým, že prínos vidíme aj v účasti súkromného sektora s rastúcou expertízou v rozvojovej oblasti. 
 
K nútenému vysídleniu a rozvoju Rada diskutovala a prijala závery, pričom súčasťou diskusie bola i potreba prepojiť humanitárne a rozvojové aspekty súvisiace s vysídlením.
 
Podľa L. Parízka Slovensko kladie silný dôraz na humanitárno-rozvojovú os. „Sme presvedčení, že vzdelávanie musí byť v centre našej pozornosti. Chýbajúce vzdelanie a chýbajúce vyhliadky na prácu a dôstojný život patria k hybnej sile za migráciou,“ spresnil.
 
Spomínané závery predstavujú zároveň príspevok únie k Svetovému humanitárnemu summitu, ktorý sa uskutoční koncom mája v Istanbule. Generálny tajomník OSN ho zvolal vôbec prvýkrát v reakcii na bezprecedentný nárast počtu obetí konfliktov a prírodných katastrof vrátane najvyššieho počtu vysídlení od 2. svetovej vojny. Ambíciou je navrhnúť nové a efektívne riešenia v poskytovaní humanitárnej pomoci tak, aby vyhovovala potrebám zasiahnutých ľudí.  
 
Revízia európskej rozvojovej politiky
 
Rada FAC – rozvoj prediskutovala i potrebu plniť ciele udržateľného rozvoja prijaté na summite OSN v roku 2015. V súvislosti s ich prijatím má dôjsť k celkovej revízii rozvojovej politiky EÚ.
 
„Revízia musí zahŕňať názory širšej občianskej spoločnosti i ďalších relevantných strán ako súkromný sektor či akademická obec,“ podčiarkol štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek.
 
Kľúčové dokumenty k revízii majú byť predložené počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ s tým, že politická diskusia k nim by mohla prebehnúť na novembrovom zasadnutí Rady FAC – rozvoj.
 
Text záverov Rady k nútenému presídleniu a rozvoju: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/12-conclusions-on-forced-displacement-and-development/
Štátny tajomník L. Parízek na rokovaní Rady pre zahraničné veci – rozvoj v Bruseli. Štátny tajomník L. Parízek na rokovaní Rady pre zahraničné veci – rozvoj v Bruseli.