Štátny tajomník L. Parízek: „Ekonomická diplomacia musí mať v sebe odvahu, vedomosti aj kreativitu"

22.6.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR disponuje výnimočnými skúsenosťami a znalosťami, a obchodná diplomacia si vytvára svoje miesto a úlohy na ceste Slovenska k modernej inovačnej ekonomike. Štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek by na to rád nadviazal a posunul víziu ekonomickej diplomacie ďalej. Online prístup zrýchlil svet a pracovný deň trvá 24 hodín. Jednou z najdôležitejších schopností obchodnej diplomacie bude schopnosť rozoznať trendy, či už ide o segmenty ako je energetika, priemysel, technológie, IT bezpečnosť, biotechnológie alebo efektívne pôdohospodárstvo.


Poradu ekonomických diplomatov a stretnutie s podnikateľmi vnímam ako jednu z kľúčových udalostí roka,“ uviedol štátny tajomník L. Parízek. V Bratislave sa stretlo viac ako šesťdesiat ekonomických diplomatov z celého sveta a na paneloch sa zúčastňujú zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Úradu vlády SR, Národnej banky Slovenska, SARIO, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, odborníci z akademickej sféry, a významní producenti z verejnej a súkromnej sféry.


Životnosť firiem v najúspešnejšom horizonte sa skracuje a firmy sú nútene už takmer každú dekádu meniť formu alebo portfólio. Rýchlosť spracovania informácie dosiahla svoj technologický limit a konkurenčnou výhodou je analytika a pochopenie súvislosti. Agenda Priemyslu 4.0 mení spoločnosť aj v sociálnej štruktúre. V kríze sa rozpadli globálne značky a onedlho budú prekonané aj startupy. Dôležitejšie ako hľadanie investorov bude vyhľadávanie talentov. Ak má ekonomická diplomacia podporovať záujmy Slovenska, musí mať v sebe odvahu, vedomosti aj kreativitu.

 
Zo stretnutia si odnášam prvú konkrétnu úlohu – zlepšiť výmenu informácií medzi rezortmi a zároveň medzi štátnou správou a podnikateľmi. Slovenské podniky, limitované veľkosťou trhu, v porovnaní so svetovými parametrami sú klasifikované ako malé a stredné, ale zároveň im to umožňuje rýchlo a operatívne reagovať na globálne požiadavky,“ uviedol na stretnutí štátny tajomník L. Parízek.

 

Porada pokračuje v Banskej Bystrici 2017 Dňom ekonomickej diplomacie stretnutím zástupcov rezortu.

 

 

Úvodný príhovor štátneho tajomníka L. Parízka.

Úvodný príhovor štátneho tajomníka MZVaEZ SR L. Parízka na porade ekonomických diplomatov v Bratislave. Úvodný príhovor štátneho tajomníka MZVaEZ SR L. Parízka na porade ekonomických diplomatov v Bratislave. Porada ekonomických diplomatov na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Porada ekonomických diplomatov na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.