Štátny tajomník Parízek na pracovnej návšteve v Moskve

15.3.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | Rusko

Štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek, uskutočnil v dňoch 13. - 15. marca 2017, v sprievode štátnej tajomníčky Ministerstva financií SR Dany Meager a generálneho riaditeľa Eximbanky Dušana Keketiho, pracovnú návštevu Moskvy, kde absolvoval politické konzultácie s Vladimirom Titovom, prvým námestníkom Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie. 

Hlavnými témami rozhovorov boli stav politického dialógu, parlamentnej spolupráce, hospodárske vzťahy a spolupráca v oblasti vedy, kultúry a vzdelávania. 
Okrem bilaterálnych otázok diskutovali aj o zahraničnopolitických témach, akými sú konflikt na východe Ukrajiny alebo kríza v Sýrii. Na záver konzultácií sa partneri dohodli na prijatí plánu odborných konzultácií medzi ministerstvami zahraničných vecí SR a Ruskej federácie na roky 2017-2018. „Máme záujem o rozvíjanie pragmatických a konštruktívnych vzťahov s Ruskou federáciou s dôrazom na energetiku, obchod, investície ako aj cestovný ruch, vzdelávanie a medziľudské vzťahy.“
 
Ťažiskovou témou bilaterálnych vzťahov medzi SR a Ruskou federáciou je hospodárska spolupráca. Štátny tajomník L. Parízek ocenil, že "v minulom roku sa podarilo zastaviť pokles vzájomnej obchodnej výmeny. Napriek tomuto pozitívnemu faktu hospodársko-obchodná spolupráca stále zaostáva. Napriek existujúcim problémom je potrebné zintenzívniť našu spoluprácu na úrovni podnikateľských subjektov, kde máme veľké rezervy.
 
Z tohto dôvodu mala návšteva štátneho tajomníka silný ekonomický rozmer. Počas cesty L. Parízek sa stretol s dôležitými predstaviteľmi medzinárodných finančných inštitúcií - Nikolajom Kosovom, predsedom Medzinárodnej investičnej banky a Irinou Golovčenkovou, predsedníčkou Medzinárodnej banky pre hospodársku spoluprácu. O možnostiach prehĺbenia spolupráce rokoval aj s Michaelom Gončarovom, poradcom prezidenta Ruských železníc a so  zámerom odštartovania nových spoločných projektov uskutočnil aj stretnutie s Igorom Ledeckým, predsedom slovensko-ruskej podnikateľskej rady a Sergejom Šmatkom, predsedom Podnikateľskej rady Ruskej federácie pre spoluprácu so SR. 

V rámci programu L. Parízek otvoril Slovensko – ruské biznis fórum za účasti slovenských podnikateľov, ktorí navštívili Moskvu v jeho sprievode.

S cieľom prehĺbenia spolupráce v oblasti vedy a vzdelávania štátny tajomník navštívil aj Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, kde rokoval s rektorom Anatolijom Torkunovom a stretol sa so študentmi zo Slovenska.

Lukáš Parízek s Vladimirom Titovom, prvým námestníkom Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie Lukáš Parízek s Vladimirom Titovom, prvým námestníkom Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie Politické konzultácie štátneho tajomníka L. Parízka v Moskve Politické konzultácie štátneho tajomníka L. Parízka v Moskve L. Parízek s Nikolajom Kosovom, predsedom Medzinárodnej investičnej banky L. Parízek s Nikolajom Kosovom, predsedom Medzinárodnej investičnej banky
O možnostiach prehĺbenia spolupráce rokoval L. Parízek aj s Michaelom Gončarovom, poradcom prezidenta Ruských železníc O možnostiach prehĺbenia spolupráce rokoval L. Parízek aj s Michaelom Gončarovom, poradcom prezidenta Ruských železníc Rokovanie s Igorom Ledeckým, predsedom slovensko-ruskej podnikateľskej rady a Surenom Vardayanom, viceprezidentom Moskovskej obchodnej komory Rokovanie s Igorom Ledeckým, predsedom slovensko-ruskej podnikateľskej rady a Surenom Vardayanom, viceprezidentom Moskovskej obchodnej komory Slovensko – ruské biznis fórum za účasti slovenských podnikateľov Slovensko – ruské biznis fórum za účasti slovenských podnikateľov
S cieľom prehĺbenia spolupráce v oblasti vedy a vzdelávania štátny tajomník navštívil aj Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, kde rokoval s rektorom Anatolijom Torkunovom a stretol sa so študentmi zo Slovenska S cieľom prehĺbenia spolupráce v oblasti vedy a vzdelávania štátny tajomník navštívil aj Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, kde rokoval s rektorom Anatolijom Torkunovom a stretol sa so študentmi zo Slovenska Čaša vína so študentmi a podnikateľmi Čaša vína so študentmi a podnikateľmi