Aktivity ministra

 • ikonka galerie
  27.04.2017
  | Aktivity ministra | SR a EÚ | Slovensko a Európska únia
  Jediným, ale o to dôležitejším bodom dnešného (27. apríla) zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti (GAC) v Luxemburgu, bolo schválenie finálnej podoby usmernení pre rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie. Mimoriadne zasadnutie GAC, na ktorom Slovenskú republiku zastupoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, bolo zvolané v súvislosti s notifikáciou podľa čl. 50 Zmluvy o EÚ zo strany Spojeného kráľovstva a v nadväznosti na dokument obsahujúci návrh usmernení, ktorý pripravila Európska komisia. Negociačné usmernenia rámcovo definujú hlavné princípy a zásady, na základe ktorých bude Únia rokovať so Spojeným kráľovstvom o podmienkach jeho vystúpenia z EÚ.
 • 26.04.2017
  | Aktivity ministerstva | Aktivity ministra
  Ministerstvo neporušilo zákon o verejnom obstarávaní, keď v prípade prezentácie loga SK PRES zadalo zákazku Agentúre Evka, spol. s.r.o. na základe výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní. Vyplýva to z rozhodnutia o výsledku kontroly, ktoré Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR doručil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Kontrola, ktorú ÚVO inicioval na základe podnetu Transparency International Slovensko, konštatovala, že uplatnenie výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní bolo odôvodnené, pretože boli súčasne splnené tri podmienky: celková hodnota zákazky neprekročila zákonom stanovenú hranicu; predmet zákazky bol potrebný na zabezpečenie prípravy a samotného výkonu SK PRES; a predmetom zákazky neboli tovary a služby bežne dostupné na trhu.
 • ikonka galerie
  25.04.2017
  | Aktivity ministra | Aktivity štátnych tajomníkov | Švajčiarsko
  Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák prijal dnes (25. apríla) delegáciu Ženevského centra pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF), ktoré je strategickým partnerom Slovenskej republiky v aktivitách na podporu reformy bezpečnostného sektora. Slovensko spolupracuje s DCAF už od roku 2006, čoho výsledkom je množstvo aktivít na pôde medzinárodných a regionálnych organizácií. Minister M. Lajčák ocenil nadštandardnú spoluprácu so ženevským centrom, s výhľadom na predsedníctvo SR v OBSE v roku 2019. Jednou z najvýznamnejších aktivít, na ktorých SR spolupracuje so ženevským centrom v roku 2017 bude usporiadanie medzinárodnej konferencie k reforme bezpečnostného sektora (SSR) začiatkom júna v Bratislave pri príležitosti 10. výročia prvej otvorenej debaty Bezpečnostnej rady OSN z iniciatívy SR ako nestáleho člena v rokoch 2006 – 2007.
 • ikonka galerie
  25.04.2017
  | Aktivity ministra | SR v medzinárodných organizáciách | Rakúsko
  Úroveň slovensko-rakúskych vzťahov je uspokojivá, zakladá sa na silných ekonomických prepojeniach a praktickej spolupráci v celom rade oblastí, ministri zahraničných vecí však cítia potrebu stretávať sa častejšie a vymieňať si názory na kľúčové témy minimálne dvakrát ročne - v Bratislave a vo Viedni. Zhodli sa na tom dnes (25. apríla) šéfovia rezortov diplomacie Slovenskej republiky a Rakúska, Miroslav Lajčák a Sebastian Kurz, počas bilaterálneho stretnutia vo Viedni. Pracovná cesta ministra M. Lajčáka bezprostredne predchádza oficiálnej nástupnej návšteve novozvoleného prezidenta Rakúskej republiky Alexandra Van der Bellena na Slovensku a okrem aktuálnych dvojstranných a európskych tém počas nej rezonovalo aj blížiace sa predsedníctvo Rakúska v Rade EÚ a využitie skúseností z SK PRES, a tiež nadchádzajúce predsedníctvo Slovenska v OBSE v roku 2019, pri ktorom chceme čerpať zo skúseností Rakúska (predsedá tejto organizácii v súčasnosti), ako aj aktuálny vývoj na západnom Balkáne a v Turecku.
 • ikonka galerie
  24.04.2017
  | Aktivity ministra | SR a EÚ | Slovensko a Európska únia
  Brexit a postavenie občanov EÚ v Spojenom kráľovstve, jednota EU27 ako základný princíp pri rokovaniach s Londýnom, budúcnosť EÚ v multipolárnom svete – to boli hlavné témy, ktoré dnes (24. apríla) rezonovali počas stretnutia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka s predsedom Európskeho parlamentu Antoniom Tajanim, ktorý sa v Bratislave zúčastňuje na Konferencii predsedov parlamentov členských štátov EÚ. Ako to v rozhovore minister zdôraznil, sme s europoslancami na jednej lodi, pokiaľ ide o priority EÚ v nadchádzajúcich rokovaniach so Spojeným kráľovstvom – právne postavenie občanov EÚ na britských ostrovoch po rozchode a finančné vyrovnanie. „Rešpektujeme nezastupiteľnú úlohu, ktorú v tomto procese bude zohrávať Európsky parlament, ktorý v konečnom dôsledku povie ÁNO alebo NIE dosiahnutej dohode. Sme zástancami toho, aby proces bol sekvenčný, aby sme sa najprv dohodli, ako sa rozídeme a až potom rokovali o budúcich vzťahoch,“ povedal M. Lajčák, pričom vyzdvihol návrh usmernení vypracovaných Európskou komisiou, ktorý má schváliť Európska rada už nadchádzajúcu sobotu na mimoriadnom zasadnutí v Bruseli.
 • ikonka galerie
  24.04.2017
  | Aktivity ministra | Čierna Hora
  Na okraj Konferencie predsedov parlamentov členských štátov EÚ, ktorá sa koná v týchto dňoch v Bratislave, uvítal dnes (24. apríla) minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák na pôde rezortu diplomacie predsedu zákonodarného zboru Čiernej Hory Ivana Brajovića. V rozhovore minister zdôraznil, že Čierna Hora vstupuje do záverečného obdobia vo svojom eurointegračnom úsilí, čoho dôkazom je naplnenie viac ako desaťročného sna o plnoprávnom členstve v NATO. „Rýchly priebeh ratifikácie Prístupového protokolu vo všetkých členských štátoch Aliancie je jasným prejavom podpory Čiernej Hore a uznaním dosiahnutých výsledkov na ceste reforiem. Príklad Čiernej Hory potvrdzuje vitálnosť politiky otvorených dverí NATO a môže byť motiváciou aj pre ostatné krajiny západného Balkánu, že úprimná snaha o reformy sa vypláca,“ povedal M. Lajčák, ktorý zároveň ocenil dosiahnutý pokrok na ceste krajiny do Európskej únie. „Čierna Hora v minulom roku otvorila 4 nové kapitoly v prístupovom procese k EÚ, z toho dve počas slovenského predsedníctva, a v tomto smere je najpripravenejšou kandidátskou krajinou zo všetkých našich partnerov na západnom Balkáne,“ povedal minister.
 • 21.04.2017
  | Aktivity ministra | Japonsko
  O aktuálnej situácii v oblasti juhovýchodnej Ázie, o stave rokovaní o ekonomickom partnerstve a voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom, ako aj o budúcnosti transpacifického partnerstva (TPP) po tom, čo od tohto projektu odstúpili USA, hovoril dnes (21. apríla) minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák s japonským veľvyslancom na Slovensku Jun Shimmim. V diskusii sa partneri venovali aj možnostiam ďalšej multilaterálnej spolupráce, vrátane tej na platforme OSN, kde s Japonskom zdieľame rovnaké priority: udržateľný mier, prevenciu a mediáciu konfliktov, udržateľný rozvoj, podporu mierových operácií, a boj proti terorizmu, a venovali sa aj otázke reformy Bezpečnostnej rady OSN, ktorej je dnes Japonsko nestálym členom.
 • ikonka galerie
  20.04.2017
  | Aktivity ministra | Kapverdy
  Na historicky prvú návštevu Slovenskej republiky pricestoval dnes (20. apríla) do Bratislavy minister zahraničných vecí a komunít Kapverd Luís Filip Tavares. Návšteva je súčasťou diplomatickej ofenzívy tejto ostrovnej republiky súvisiacej s 10. výročím vzniku Osobitného partnerstva EÚ – Kapverdská republika s cieľom rozšíriť partnerstvo a spoluprácu s členskými krajinami EÚ. Táto téma dominovala aj stretnutiu s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavom Lajčákom a nadväzovala na pracovnú cestu ministra na Kapverdy v novembri 2016, keď v zastúpení Vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničnú politiku Federicy Mogheriniovej viedol ministerský dialóg a následne inicioval viacero konkrétnych návrhov na doplnenie spolupráce medzi EÚ a Kapverdami.
 • ikonka galerie
  20.04.2017
  | Aktivity ministra | Palestína
  Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák prijal dnes (20. apríla) nového veľvyslanca Palestínskeho štátu na Slovensku Attala Subhi Ahmed Qubia pri príležitosti začatia jeho diplomatickej misie. V krátkom rozhovore minister pripomenul svoju nedávnu návštevu Palestíny v marci tohto roka, na ktorej sprevádzal prezidenta SR Andreja Kisku, a osobitne rozhovor s palestínskym ministrom zahraničných vecí Rijádom al-Malkím, pričom poukázal na fakt, že postoj Slovenska vo vzťahu k dvojštátnemu usporiadaniu vzťahov medzi Palestínou a Izraelom sa nemení. V tejto súvislosti vyzval veľvyslanca na pravidelnú komunikáciu pohľadov palestínskej strany na túto otázku.
 • ikonka galerie
  19.04.2017
  | Aktivity ministra | SR v medzinárodných organizáciách
  Slovensko musí mať záujem efektívnejšie zapájať do aktivít UNESCO svoje ministerstvá a inštitúcie, mimovládne organizácie, súkromný sektor, mládež aj širokú verejnosť, aby sa programy tejto medzinárodnej organizácie sprístupnili pre široké vrstvy spoločnosti. To bude úlohou nového orgánu - poradného zboru expertov Slovenskej komisie pre UNESCO, s ktorého členmi sa dnes na pôde rezortu diplomacie stretol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák z titulu svojej funkcie predsedu uvedenej komisie.