Prejavy a vystúpenia

Back

Miroslav Lajčák speaks on the historical task of Slovak and Czech diplomacy

M. Lajčák v Prahe o historickej úlohe slovenskej a českej diplomacie

25.10.2018 | Aktivity ministra | Prejavy a vystúpenia ministra | Slováci naprieč storočím | Česko

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák dnes (25. októbra 2018) spoločne s českým rezortným partnerom Tomášom Petříčkom slávnostne otvoril konferenciu s názvom „Kam dnes smeruje česká a slovenská diplomacia?". Akcia sa konala v pražskom Černínskom paláci pri príležitosti prezentácie spoločných aktivít pripomínajúcich si tohtoročné významné „osmičkové“ výročia v dejinách Slovenska a Česka. M. Lajčák akcentoval, že vyhlásenie Československa v povojnovej situácii bol revolučný počin, ktorý si vyžadoval osobnú odvahu a silnú víziu. Spoločný štát vybojovaný na frontoch prvej svetovej vojny bol podľa neho tou najlepšou alternatívou v danom čase. Ako dodal, Československo sa stalo jednou z najmodernejších a najdemokratickejších krajín sveta. M. Lajčák vyzdvihol, že diplomati hrali významnú úlohu v kľúčových obdobiach našej štátnosti, najmä pokiaľ ide o obdobie druhej svetovej vojny. „Boli to práve diplomati, ktorí v kritickom momente pracovali na zachovaní právnej kontinuity ČSR a získavali medzinárodnú podporu pre znovuobnovenie republiky. Aj napriek traumám dvadsiateho storočia vznikli medzi našimi národmi hlboké občianske, kultúrne a ľudské väzby,“ skonštatoval šéf slovenskej diplomacie. Na margo rozdelenia spoločného štátu v deväťdesiatych rokoch minulého storočia skonštatoval, že spôsob, akým k nemu došlo, nemá v európskych dejinách veľa precedensov a radí sa medzi výnimočné príbehy. K historickej ceste našich národov, ktorá sa začala vznikom spoločného štátu až po dnešok, M. Lajčák povedal: „Naše národy pridlho ležali v priesečníku geopolitických záujmov mocností a opakovane na to doplácali. Dnes sme rovnocennou súčasťou spoločenstva demokratických štátov, ktoré vytvorili Európsku úniu a EÚ je náš vitálny životný priestor,“ uviedol M. Lajčák, pričom aj v dnešných nejednoduchých časoch by sme sa podľa neho mali inšpirovať našimi historickými skúsenosťami. Aj v tejto súvislosti apeloval na dôležitosť dodržiavania princípov multilaterálneho systému odvolajúc sa na skúsenosti s Mníchovským diktátom a Viedenskou arbitrážou. Po úvodnom vystúpení diskutoval šéf slovenskej diplomacie spolu s českým ministrom a účastníkmi konferencie o výzvach, pred ktorými dnes stoja obe krajiny.