Prejavy a vystúpenia

Back

Miroslav Lajčák elected President of the 72nd Session of UN General Assembly

M. Lajčáka zvolili za predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN

31.5.2017 | Aktivity ministra | Prejavy a vystúpenia ministra | Slovensko a OSN
Zástupcovia členských štátov Organizácie spojených národov dnes (31. mája) zvolili v New Yorku za predsedu 72. zasadnutia VZ OSN ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka, ktorý túto funkciu oficiálne prevezme 12. septembra a bude ju vykonávať po obdobie jedného kalendárneho roka. 

Je to po prvý raz v histórii, čo zástupca Slovenskej republiky získal takúto vysokú pozíciu v systéme OSN - predseda Valného zhromaždenia OSN je protokolárne najvyššou funkciou v systéme Organizácie spojených národov, v ktorej reprezentuje všetkých 193 členských krajín. M. Lajčák preberá tento vysoký post v mimoriadne náročnom období, v ktorom medzinárodné spoločenstvo čelí neľahkým globálnym výzvam: množiacim sa konfliktom, humanitárnym krízam, rastúcej vlne extrémizmu a terorizmu, ale aj klimatickým zmenám a chudobe, produkujúcim migračné vlny, ale aj nepokoje a ďalšie problémy. Zároveň v tomto období silnejú hlasy v OSN volajúce po vnútorných reformách, ktoré by smerovali k zefektívneniu práce, vyššej transparentnosti a flexibilnejšiemu fungovaniu organizácie. Členské štáty OSN čaká aj implementácia radu prijatých globálnych záväzkov predovšetkým rozvojovej Agendy 2030 a Parížskej klimatickej dohody. Počas 72. zasadnutia VZ OSN budú tiež pokračovať rokovania smerujúce k prijatiu globálneho kompaktu o migrácii.


"Je to česť a pocta byť zvolený do tejto vysokej funkcie. Som vďačný aj za podporu, ktorá sa mi dostala v mojej vlasti - od prezidenta, vlády aj bežných občanov - a aj za vašu dôveru, ktorú ste prejavili pri dnešnej voľbe," povedal vo vystúpení bezprostredne po voľbe M. Lajčák. "Ako predseda Valného zhromaždenia OSN budem dbať rovnakou mierou na všetky tri piliere, o ktoré sa táto organizácia opiera: mier, ľudské práva a udržateľný rozvoj; ako svoju osobnú prioritu vidím najmä predchádzanie konfliktom a mediáciu ako prostriedkov na udržanie mieru vo svete. Vždy som bol zástancom preventívnej diplomacie," dodal minister, ktorý medzi svoje ďalšie ciele vo funkcii predsedu 72. VZ OSN zaradil aj hľadanie odpovedí na migráciu, reformy v systéme OSN a v neposlednom rade aj priblíženie cieľov tejto medzinárodnej organizácie viac k ľuďom. Za najväčšiu výzvu M. Lajčák označil hľadanie a nachádzanie prienikov medzi rozličnými agendami tak, aby Valné zhromaždenie mohlo efektívne fungovať, "aby mohlo prijímať rozhodnutia, a aby OSN bola vnímaná ako funkčná organizácia, ktorá má pre ľudí zmysel ."


Videozáznam z ceremoniálu je k dispozícii na stránke webtv.un.org.

 

M. Lajčáka zvolili za predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN M. Lajčáka zvolili za predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN Minister M. Lajčák počas príhovoru po voľbe predsedu 72. VZ OSN (UN Photo/Kim Haughton) Minister M. Lajčák počas príhovoru po voľbe predsedu 72. VZ OSN (UN Photo/Kim Haughton) Príhovor M. Lajčáka po voľbe predsedu 72. VZ OSN (UNPhoto/Kim_Haughton) Príhovor M. Lajčáka po voľbe predsedu 72. VZ OSN (UNPhoto/Kim_Haughton)
M. Lajčáka zvolili za predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN M. Lajčáka zvolili za predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN M. Lajčáka zvolili za predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN M. Lajčáka zvolili za predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN M. Lajčák počas brífingu po voľbe predsedu 72. VZ OSN (UN Photo//Manuel Elias) M. Lajčák počas brífingu po voľbe predsedu 72. VZ OSN (UN Photo//Manuel Elias)
Brífing po voľbe predsedu 72. VZ OSN (UN Photo/Manuel Elias) Brífing po voľbe predsedu 72. VZ OSN (UN Photo/Manuel Elias)