Životopis ministra

MIROSLAV LAJČÁK,

minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

 

Miroslav Lajčák

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
Slovenská republika
Telefón:
+ 421 2 5978 3001
+ 421 2 5978 3002
Fax: + 421 2 5978 3009
E-mail: kami@mzv.sk

FacebookTwitterBLOG

Dátum narodenia: 20. marec 1963
Miesto narodenia: Poprad
Národnosť: slovenská
ženatý, 2 dcéry

Vzdelanie

Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, Fakulta medzinárodných vzťahov
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Európske centrum pre bezpečnostné štúdie G. C. Marshalla v Garmisch-Partenkirchen

Profesionálna kariéra

23. marec 2016 -  minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
4. apríl 2012 - marec 2016 podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • člen sociálno-demokratickej vlády premiéra Roberta Fica nominovaný ako odborník
december 2010 – apríl 2012 výkonný riaditeľ pre Európu a Strednú Áziu, Európska služba pre vonkajšiu činnosť, Brusel
  • hlavný vyjednávač EÚ pre rokovania o Asociačnej dohode medzi Európskou úniou a Ukrajinou resp. Moldavskom
  • predstaviteľ EÚ na rokovaniach „5+2“ k Podnestersku
január 2009 – júl 2010 minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
júl 2007 – január 2009 vysoký predstaviteľ medzinárodného spoločenstva a osobitný predstaviteľ Európskej únie v Bosne a Hercegovine, Sarajevo
2006 splnomocnenec EÚ pre zorganizovanie referenda o nezávislosti Čiernej Hory, ktoré sa stalo jediným procesom nadobudnutia štátnej nezávislosti na území bývalej Juhoslávie pod priamym patronátom EÚ, demokratickou cestou a bez následných konfliktov.
2005 – 2007 generálny riaditeľ pre politické záležitosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
2005 vedúci Stáleho sekretariátu pre prípravu stretnutia prezidentov Ruskej federácie a USA v Bratislave
2001 - 2005 mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky pre Juhosláviu (neskôr Srbsko a Čiernu Horu), Macedónsko a Albánsko so sídlom v Belehrade
1999 – 2001 osobitný asistent zvláštneho splnomocnenca generálneho tajomníka OSN pre Balkán
1998 - 2001 riaditeľ kancelárie ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky
1994 – 1998 mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Japonsku
1994 riaditeľ kancelárie predsedu vlády Slovenskej republiky
1993 riaditeľ kancelárie ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky
1991 - 1993 Veľvyslanectvo Českej a Slovenskej federatívnej republiky v Moskve, od 1. januára 1993 Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve, 3. tajomník
1988 – 1991 Ministerstvo zahraničných vecí Českej a Slovenskej federatívnej republiky v Prahe (predtým Ministerstvo zahraničných vecí ČSSR)

Ocenenia

Rad juhoslovanskej hviezdy I. triedy (2005)
Čestný rad Moldavskej republiky (2014)
Rád čiernohorskej veľkej hviezdy (máj 2016)

Ostatné aktivity

člen Európskej rady pre zahraničné vzťahy (ECFR)
člen Správnej rady Friends of Europe (FoE) / Les Amis de l'Europe
aktívna prednášková a publikačná činnosť v oblasti zahraničnej politiky