Nehnuteľný majetok SR v správe ministerstva

Prehľad nehnutelností majetku SR v správe MZVaEZ SR” podľa §5 odseku (6) zákona č. 211/2000 Z.z. zo 17. maja 2000 o slobodnom prístupe k informáciám a doplnení niektorých zákonov.


Miesto
Adresa
Typ
Plocha v m2
Obstarávacia hodnota v €
Bratislava
Hlboká 2
budova
13.256,55
14.048.538,20
Bratislava
Hlboká 2
pozemok
6.104
Bratislava
Palugyayov palác a priľahlý areál
budova
6.095,16
10.312.954,32
Bratislava
Pražská 1
pozemok
3.943,93
Bratislava
Pražská 7
budova
1.103
367.427,47
Bratislava
Radvanská 35
budova
1.789,80
400.271,09
Bratislava
Radvanská 35
pozemok
3.296
164.110,73
Bratislava
Drotárska 46
pozemok
17.437
3.471.043,28
Bratislava
Klobučnícka 7
časť budovy
284,80
381.975,17
Bratislava
Nám. SNP 28
časť budovy
324,37
33.989,48
Bratislava
Prístrešok pre kontajnery v areáli MZVaEZ Pražská 1
drobná stavba
40,92
19.124,15
Bratislava
Oplotenie parkovacieho areálu SÚZA Drotárska 46
drobná stavba
76,14
13.374,33

Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-24 16:29:00.307 Dátum vytvorenia: Tue Oct 15 00:00:00 CEST 2013