Back

191022 ZU Rim Vo Vallette sa konali Slovenské dni na Malte


Záverečný účet za rok 2013

Záverečný účet ministerstva za rok 2012

Záverečný účet ministerstva za rok 2011