Roman Paldan

JUDr. Roman Paldan

Dátum narodenia, miesto: 22.08.1945, Trnava 

 

Vzdelanie:

Stredná priemyselná škola chemická v Bratislave

Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 

Pracovné skúsenosti:

 
2008 - 2015 riaditeľ Správy účelových zariadení - príspevková organizácia MZVEZ SR
2002 - 2008 Ministerstvo zahraničných vecí SR - mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Slovinsku
1999 - 2002 Ministerstvo zahraničných vecí SR - generálny riaditeľ sekcie ekonomiky a všeobecnej správy 
1993 - 1999
Ministerstvo zahraničných vecí SR - mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v 
Ruskej federácii, akreditovaný aj pre Uzbekistan, Kazachstan, Turkmenistan, Kirgizstan, 
Tadžikistan, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan a Bielorusko.
1992 obchodný radca – vedúci obchodného oddelenia ČSFR v RF v Moskve 
1991 - 1992
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu (FMZO) Praha – pridelenec, zástupca    
vedúceho obchodného oddelenia pre ZSSR v Moskve
1986 - 1991 Ministerstvo priemyslu SR –  riaditeľ odboru zahraničného a vnútorného obchodu
1982 - 1985 O.P. Rempo - riaditeľ odboru zahraničného obchodu 
1981 - 1982 Ministerstvo priemyslu SR,  - zástupca riaditeľa odboru hmotných vzťahov a bilancovania  
1977 - 1981 Chemolak, n.p., Smolenice – obchodný námestník riaditeľa
1964 - 1977
CHZJD n.p., Bratislava – robotník, majster, technológ
 
 
 
 
  
 
    
       
 
 
 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 6.3.2019 Dátum vytvorenia: 29.11.2015