Tibor Králik

Ing. Tibor Králik

Dátum narodenia, miesto: 27. 12. 1963, Trnava

Vzdelanie

1978 - 1982 Gymnázium v Seredi
1982 - 1986 Vysoká škola poľnohospodárska, Agronomická fakulta

 

Pracovné skúsenosti:

2019 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - generálny riaditeľ sekcie ekonomiky a všeobecnej správy 
2014 - 2018 mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR vo Fínsku a Estónsku
2013 - 2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - generálny riaditeľ sekcie ekonomiky a všeobecnej správy
2010 - 2013 Ministerstvo zahraničných vecí SR - riaditeľ finančného odboru
2009 - 2010 Ministerstvo zahraničných vecí SR – Kancelária vedúceho služobného úradu
2008 - 2009 PZÚ Addis Abeba – chargé d´affaires, vedúci úradu
2004 - 2008 Veľvyslanectvo SR v Helsinkách – 1. tajomník, zástupca vedúceho zastupiteľského úradu
2002 - 2004 Ministerstvo zahraničných vecí SR – tajomník generálneho riaditeľa Sekcie bilaterálnych stykov
1998 - 2002 Veľvyslanectvo SR v Ottawe – 2. tajomník, konzul
1997 - 1998 Ministerstvo zahraničných vecí SR – riaditeľ kancelárie vedúcej úradu
1993 - 1997 Veľvyslanectvo SR v Štokholme (atašé pre kultúru, školstvo a vedu)
1992 Federálne Ministerstvo zahraničných vecí ČSFR - odborný referent
1986 - 1992 ŠM Galanta, a.s.- zmenový technik
 
 
 
Jazyky: anglický, švédsky, ruský
Záujmy: šport, turistika, príroda
Dátum poslednej aktualizácie: 6.3.2019 Dátum vytvorenia: 6.3.2019