Ing. Boris Šturc, CSc.

Ing. Boris Šturc CSc.
člen predstavenstva Správy služieb diplomatickému zboru, a. s.
Vzdelanie a kvalifikácia:

1994 – 1999Leningradská štátna univerzita, ZSSR, Ekonomická fakulta - ukončená štátnou záverečnou skúškou, titul Ing.
1998Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave - ukončená štátnou záverečnou skúškou, titul CSc.

Zamestnanie:

od 2012Správa služieb diplomatickému zboru, a. s., Bratislava - člen predstavenstva a poradca generálneho riaditeľa spoločnosti
2009 – 2011 Suria, s.r.o. - konateľ spoločnosti
2008 – 2012Transportprojekt, s.r.o. - konateľ spoločnosti
2004 – 2012Derivat s.r.o. - konateľ spoločnosti
2001 – 2010FISLAND o.c.p., a.s. - predseda predstavenstva
1994 – 2005DOMINANT FOND investičný fond, a.s. - člen predstavenstva
1994 – trváFakulta ekonomiky a správy Masarykovej univerzity v Brne, Katedra financií - odborný asistent
1990 – trváNárodohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Katedra medzinárodných financií a bankovníctva - odborný asistent a od r.2006 zástupca vedúceho Katedry
1985 – 1989Slovenská technická univerzita v Bratislave – odborný asistent

Ďalšie informácie:


Lektor NBS a komerčných bánk v oblasti cenných papierov a kapitálového trhu
Člen skúšobnej komisie NBS pre sektor kapitálového trhu podľa zákona 186/2009 pre stredný a vyšší stupeň
Súdny znalec v oblasti peňažníctva
Cudzie jazyky: anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk – aktívne
Práca s PC v programoch: MS Office, Statgraphic, Matlab, Eviews, MetaStock, Stella, SPSS Statistic
Vodičský preukaz skupiny A, B