Ing.Marek Černý

 

Ing.Marek Černý
predseda predstavenstva Správy služieb diplomatickému zboru, a. s. a generálny riaditeľ spoločnosti 

Vzdelanie a kvalifikácia:

1994 – 1999 Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta, odbor hospodárska politika - ukončená štátnou záverečnou skúškou, titul Ing.
 

Zamestnanie:

od 2012 Správa služieb diplomatickému zboru, a. s., Bratislava - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti
2011 - 2012 Energy market consulting, spol. s r.o., Bratislava - konateľ spoločnosti
2007 - 2010 Správa služieb diplomatickému zboru, a. s., Bratislava - riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa, člen predstavenstva
2006 – 2007 Správa štátnych hmotných rezerv SR, Bratislava - generálny riaditeľ sekcie štátnych hmotných rezerv
2004 – 2006 Správa štátnych hmotných rezerv SR, Bratislava - vedúci oddelenia núdzových zásob ropy
2003 – 2004 Ing. Marek Černý – Energy Market Consulting, Bratislava, SZČO
2001 – 2003 SEDIMA spol. s r.o., Bratislava - manažér pre predaj a marketing
2000 – 2001 SLOVNAFT TRADE a. s., Bratislava - obchodno-prevádzkový referent
1999 – 2000 Základná vojenská služba
 

Ďalšie informácie:


Aktívna znalosť anglického jazyka
Pasívna znalosť nemeckého jazyka
Držiteľ certifikátu pre obchodovanie na svetových akciových a devízových trhoch
Práca s PC v programoch: Word, Excel, Windows, Internet, Outlook
Vodičský preukaz skupiny A, B