Ing. Norbert Part

Ing. Norbert Part
člen predstavenstva Správy služieb diplomatickému zboru, a. s.


Vzdelanie a kvalifikácia:

1988 – 1993Vysoká vojenská škola ekonomická – Vyškov - ukončená štátnou záverečnou skúškou, titul Ing.

Zamestnanie:

od 2012Správa služieb diplomatickému zboru, a. s., Bratislava - člen predstavenstva
od 2012Úrad vlády SR - generálny riaditeľ sekcie ekonomiky a technickej správy
2011 - 2012VUD a.s. Žilina - výskumný pracovník v oblasti dopravy
2007 – 2010Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. - člen predstavenstva a riaditeľ odboru ekonomicko-investičného
1998 – 2007Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR - riaditeľ odboru rozpočtu a financovania
1996 – 1998Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR - ministerský radca pre mimorozpočtové prostriedky
1993 – 1996Slovenskú poštu š.p. - riaditeľ odboru kontroly
1985 – 1993Ministerstvo vnútra SR - vedúci oddelenia zabezpečujúceho činnosti spojené s ekonomicko-technickým chodom ministerstva a kontrolou priamo riadených útvarov na území SR
1980 – 1985 Ministerstvo vnútra SR - referent hospodárskej správy

Členstvo v orgánoch spoločností:

SAD Prešov, š.p.člen Dozornej rady (1999 – 2000)
SAD Detva, š.p.predseda Dozornej rady (1999 – 2000)
SAD Humenné, š.p.predseda Dozornej rady (2000 – 2003)
Slovenské aerolínie, a.s.člen Dozornej rady (1999 – 2003
SAD Banská Bystrica, a.s.člen Dozornej rady (2002 – 2005)
Výskumný ústav spojov, n.o. Banská Bystrica predseda správnej rady (2004 - 2010)
Slovak Lines, a.s. Bratislavačlen Dozornej rady (2007-2010)

Ďalšie informácie:


Aktívna znalosť maďarského a anglického jazyka
Pasívna znalosť ruského jazyka
Práca s PC v programoch: Word, Excel, Windows, Internet, Outlook
Vodičský preukaz skupiny A, B, C