Výročné správy

Záverečný účet kapitoly 210 – Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky za rok 2011

Záverečný účet za rok 2013