Generálny konzulát SR v Užhorode - Ukrajina

subor.jpg Adresa: Lokoty 4
880 00 , Užhorod
Ukrajina
Telefón: +380 312613495
Mobil: +380 503178719 (Pohotovostne mobilne telefonne čislo je pre občanov SR nachádzjúcich sa na území Ukrajiny v núdzi) (Emergency call)
Fax: +380 312640599
E-mail: cg.uzhorod@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/gkuzhorod

Oznamy

Úradné hodiny

• víza pondelok – piatok od 9.00 do 12.00 hod. • trvalý a prechodný pobyt pondelok – streda od 9.00 do 12.00 hod. • osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí štvrtok od 9.00 do 12.00 hod. • MPS pondelok – štvrtok od 9.00 do 12.00 hod. • výdaj dokladov (rozhodnutia o vízach, povolenia na MPS, Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí) je v pracovné dni od 15:00 hod. do 16:00 hod.