Slovenský inštitút v Budapešti - Maďarsko
subor.jpg Adresa: Rákóczi út 15
Budapešť VIII.
Maďarsko
Telefón: +36 13274000
Mobil:
Fax: +36 13274008
E-mail: si.budapest@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/sibudapest