Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne - Spojené kráľovstvo
subor.jpg Adresa: 25, Kensington Palace Gardens
Londýn
Spojené kráľovstvo
Telefón: +44 2073136470
Mobil: +44 7866410783 Núdzová linka po pracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja len pre nahlasovanie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych, život ohrozujúcich prípadov občanov SR.Neslúži na poskytovanie konzulárnych informácií a termínov
Fax: +44 2073136481
E-mail: emb.london@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/londyn