Obchodné a podnikateľské misie

Back

„Bieloruské priemyselné fórum – 2016“ od 3. do 6.mája 2016 v Minsku

„Bieloruské priemyselné fórum – 2016“ od 3. do 6.mája 2016 v Minsku

29.2.2016 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Obchodné a podnikateľské misie | Bielorusko

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bielorusku ponúka slovenským spoločnostiam účasť na najvýznamnejšej medzinárodnej priemyselnej výstave  „Bieloruské priemyselné fórum-2016“ v Minsku, ktoré sa uskutoční 3.-6.mája 2016 v Minsku.

 

V rámci fóra sa uskutoční aj medzinárodná výstava „Chémia, ropa a plyn“ a „IMTEX“- Inovačné materiály a technológie.“

 

Medzinárodné priemyselné fórum, ktoré sa uskutoční pod záštitou Ministerstva priemyslu, Štátneho výboru pre vedu a technológie a Akadémie vied Bieloruska, od r. 1997 organizuje spoločnosť „Expofórum“ vo výstavnom komplexe „Futbalový manež“.

 

Na výstave sú prezentované najnovšie úspechy v oblasti priemyslu, energetiky, dopravy, stavebníctva, chémie, vedy a výskumu. Na celkovej ploche asi 2500 m2 sa každoročne zúčastňuje približne 250 domácich a zahraničných spoločností (asi z 20 štátov sveta), vrátane Slovenska. V minulom roku v národnom stánku SR prezentovalo svoje výrobky 7 slovenských spoločností.

 

V tomto roku Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Minsku (ZÚ Minsk) znova zabezpečilo pre národný stánok Slovenska 18 m2 výstavnej plochy.

 

V rámci proexportnej podpory slovenských spoločností ponúka ZÚ Minsk našim firmám bezplatnú účasť na výstave a fóre. Účastníci výstavy si sami hradia cestovné výdavky a ubytovanie v Minsku.

 

Žiadame záujemcov o účasť na výstave potvrdiť svoje rozhodnutie písomne mailom, do 10.4.2016 na adrese: tibor.bok@mzv.sk.

 

Podrobnejšie informácie o fóre je možno nájsť na adrese: www.proforum.by, www.expoforum.by,

 

alebo ich poskytne ekonomický diplomat ZU Minsk Tibor Bók, T: +375 17 220-28-49 , Fax +375 17 220-28-33,

 M: +375 2 96904020, e-mail: tibor.bok@mzv.sk.