Obchodné a podnikateľské misie

Back

Trnavská regionálna komora SOPK pozýva podnikateľov na obchodnú misiu do Sofie – Bulharská republika

Trnavská regionálna komora SOPK pozýva podnikateľov na obchodnú misiu do Sofie – Bulharská republika

13.2.2019 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Bulharsko

Trnavská regionálna komora SOPK pozýva podnikateľov na obchodnú misiu do Sofie – Bulharská republika, v termíne 19. – 22. mája 2019. Partnermi budú Bulharská obchodná a priemyselná komora a Veľvyslanectvo SR v Sofii. 
Obchodná misia je zameraná na nadviazanie obchodnej spolupráce prostredníctvom dvojstranných rokovaní firiem. Obchodné rokovania firiem budú pripravené na základe požiadaviek slovenských firiem, podľa  ktorých budú vybraní vhodní obchodní partneri. Bulharská strana zohľadní  prípadné ďalšie požiadavky slovenských firiem. Pozvánka je v prílohe.

Bližšie informácie získate na email adrese : peter.kovar@sopk.sk  alebo tel. 0335512744