Zasadala Pracovná skupina pre koordinovanú prezentáciu Slovenska v zahraničí

21.4.2015 | Aktivity ministerstva | Branding Slovenska

Na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa dnes (21. apríla) stretla Pracovná skupina pre koordinovanú prezentáciu Slovenska v zahraničí na svojom 7. zasadnutí, ktorého ústrednou témou bol proces prípravy tvorby obsahovej a vizuálnej identity značky Slovensko a jednotná vizuálna identita štátnej správy. Na rokovaní sa okrem členov Pracovnej skupiny zúčastnili aj hovorcovia, resp. zástupcovia rezortov štátnej správy, ktoré nie sú jej členmi.

Pracovná skupina bola zriadená 25. marca 2013 v rámci činnosti Rady vlády SR na podporu exportu a investícií. Členmi sú zástupcovia štátnych orgánov a verejných inštitúcií (vybrané ministerstvá, SACR a SARIO), Slovenského olympijského výboru, predstavitelia akademického a mimovládneho sektora.

Ambíciou a cieľom činnosti Pracovnej skupiny je identifikovať obsah príťažlivej a účinnej prezentácie Slovenska v zahraničí prostredníctvom diskusie s expertmi, širšou aj odbornou verejnosťou.