Zasadnutie Rezortnej koordinačnej skupiny ministerstva

Nasledujúce zasadnutie Rezortnej koordinačnej skupiny sa uskutoční v utorok 24. februára 2015 o 14,00 hod.. v priestoroch Kongresovej sály ministerstva.

Program:
1.Informácia o návrhoch legislatívnych/nelegislatívnych právnych aktov
2.Informácia o stretnutiach ministrov zahraničných vecí (FAC, Gymnich)
3.Debrífing z Rady pre všeobecné záležitosti (GAC) z 10.2.2015 a Európskej rady z 12.2.2015
4.Informácia o PSC a COREPER II
5.Agenda pracovných skupín Rady EÚ
6.Rôzne


Dátum poslednej aktualizácie: 18.02.2015

Dátum poslednej aktualizácie: 24.11.2015 Dátum vytvorenia: 18.2.2015