I. Korčok na výročnej porade riaditeľov Slovenských inštitútov

10.10.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Odbor kultúrnej diplomacie | Porada riaditeľov SI

Štátny tajomník Ivan Korčok sa dnes (10. októbra 2017) na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR stretol s riaditeľmi Slovenských inštitútov. Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť činnosť inštitútov a diskutovať o plánovaných aktivitách s dôrazom na prípravu podujatí súvisiacich s politicky a historicky významnými výročiami, ktoré Slovensko čakajú v roku 2018. Dôležitou témou bola aj otázka úlohy a miesta kultúrnej prezentácie v diplomacii. V tejto súvislosti štátny tajomník uviedol, že „Slovenské inštitúty sú  prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou slovenskej diplomacie. Predstavujú efektívny nástroj na prezentáciu Slovenska a jeho kultúry v zahraničí, a zároveň pomáhajú pri rozvoji úzkych politických, spoločenských a ekonomických vzťahov.“ 


Stretnutie sa uskutočnilo počas každoročnej porady riaditeľov Slovenských inštitútov pôsobiacich v Berlíne, Budapešti, Moskve, Paríži, Prahe, Ríme, Varšave a Viedni.

Z porady riaditeľov Slovenských inštitútov. Z porady riaditeľov Slovenských inštitútov. I. Korčok na výročnej porade riaditeľov Slovenských inštitútov. I. Korčok na výročnej porade riaditeľov Slovenských inštitútov. Z výročnej porady. Z výročnej porady.
Spoločná fotografia účastníkov porady. Spoločná fotografia účastníkov porady.