Správa služieb diplomatickému zboru, a. s. (SSDZ)

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. (SSDZ, a.s.) je dynamická prosperujúca spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Počas svojej obchodnej činnosti získala významné postavenie na trhu s nehnuteľnosťami a v oblasti poskytovania služieb diplomatickým misiám akreditovaným na Slovensku, predstaviteľom vlády, ústredným orgánom štátnej správy a ústavným činiteľom Slovenskej republiky. O renomované služby SSDZ, a.s. majú záujem aj pracovníci obchodných zastupiteľstiev, medzinárodných organizácií, zahraničných kultúrnych a informačných centier, ako aj domáce a zahraničné fyzické a právnické osoby. Stopercentným akcionárom Správy služieb diplomatickému zboru, a.s. je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, štatutárnym zástupcom akcionára je minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí vykonáva v spoločnosti dozor prostredníctvom predsedu a členov dozornej rady Správy služieb diplomatickému zboru, a.s.

Hlavným predmetom činnosti Správy služieb diplomatickému zboru, a.s. je prenájom vlastných bytových a nebytových priestorov a objektov. Ide o moderné aj historické priestory vysokého štandardu, situované v atraktívnych lokalitách Starého mesta, oblasti Bôrika či v blízkosti Slavína. SSDZ, a.s., vďaka dlhoročnej spolupráci s cudzími zastupiteľskými úradmi a odborne zdatnému tímu zamestnancov, nadobudla kapitál v podobe jedinečného know-how na zabezpečenie funkčnosti a účelnosti dispozičnej prípravy bytov, rezidencií a nebytových priestorov pre potreby náročnej klientely. Od roku 2009 spoločnosť rozšírila portfólio poskytovaných služieb a aktívne sa zapojila do realitnej a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti realít v hlavnom meste Slovenskej republiky.

Kvalitný ľudský a materiálny potenciál spoločnosti položil tiež základy pre intenzívny rozvoj nových podnikateľských aktivít, predovšetkým v oblasti investícií do stavebnej činnosti. Najvýznamnejším projektom spoločnosti v jej doterajšej histórii je vybudovanie administratívneho centra Diplomat na Palisádach. Okrem toho spoločnosť postupne rekonštruuje jednotlivé nehnuteľnosti s cieľom zabezpečiť svojim klientom úroveň obvyklú v Európe.

Nehnuteľnosti majú svoju životnosť a užívaním sa postupne opotrebovávajú, preto spoločnosť venuje veľkú pozornosť aj ich správe a údržbe. Keď si klient od Správy služieb diplomatickému zboru, a.s. prenajme byt či iný priestor, je oslobodený od všetkých starostí súvisiacich s jeho údržbou. Navyše, spoločnosť, spolu s prenájmom, poskytuje i komplex doplnkových služieb a všestrannú poradenskú pomoc. Za všetky možno spomenúť správcovstvo nehnuteľností, domovnícke služby, poisťovanie majetku, bežné stavebné úpravy menšieho rozsahu, upratovanie spoločných priestorov, úpravy a udržiavanie záhrad, sťahovacie, prepravné a skladovacie kapacity, monitoring a ochranu objektov.

Tento prierez predstavuje iba zlomok činnosti Správy služieb diplomatickému zboru, a.s. Ak však obchodný partner hľadá kvalitu a istotu, tradícia realitnej činnosti a medzinárodné renomé Správy služieb diplomatickému zboru, a.s. mu dávajú záruku, že výberom tejto spoločnosti budú jeho požiadavky splnené profesionálne, spoľahlivo a vo vysokej kvalite.

pdf Zásady výberu, riadenia a odmeňovania v orgánoch SSDZ,a s.  (pdf; 2.09 MB)
 

Kontakt:

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Palisády 31
811 06 Bratislava 1
Telefón: +421 2 5920 5738
Fax: +421 2 5441 5502
Internet: www.ssdz.sk
E-mail: office@ssdz.sk

 
Orgány spoločnosti
Predstavenstvo
Predseda: Ing. Marek Černý (životopis) Člen: Ing. Boris Šturc, CSc. (životopis) Člen: Ing. Norbert Part (životopis)
Dozorná rada
Predseda: Ing. Pavol Sýkorčin (životopis) Ing. Tibor Králik (životopis) JUDr. Roman Paldan (životopis)
Valné zhromaždenie
Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť má len jedného akcionára, pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zastúpené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí.

 
Dátum poslednej aktualizácie: 2.7.2020 Dátum vytvorenia: 24.11.2014