BREXIT - informácie pre podnikateľov

Brexitom začína nová kapitola vzájomných vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva

 

Dňa 31.1.2020, sa po náročných rokovaniach naplnilo rozhodnutie občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z referenda v roku 2016, vystúpiť z Európskej únie. 

 
Vďaka úsiliu oboch strán, Európskej únie a britskej vlády, sa vystúpenie uskutočnilo riadeným spôsobom na základe Dohody o vystúpení, ktorá je právnym rámcom a definuje vysporiadanie doterajších záväzkov
 
Od 1. februára začalo plynúť prechodné obdobie, ktoré potrvá do 31.12.2020. V uvedenom období sa vo vzťahu k občanom a podnikateľom nič zásadné nemení, zároveň poskytuje priestor pripraviť sa na zmenu, ktorá nastane od 1.1.2021, kedy sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať pravidlá colnej únie a voľného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu. V tejto súvislosti odporúčame SR občanom, ktorí plánujú ostať aj naďalej žiť, pracovať, študovať na území Spojeného kráľovstva, aby sa včas registrovali do pobytovej schémy, tzv. EU Settlement Scheme, ktorá im garantuje právo pobytu.
 
Brexitom sa začína nová kapitola vzájomných vzťahov. Spojené kráľovstvo naďalej ostáva v našom geopolitickom a hodnotovom priestore. Bude našim dôležitým ekonomickým a obchodným partnerom. Úroveň vzájomných vzťahov bude kvalitatívne iná nakoľko žiadna iná forma spolupráce medzi EÚ a treťou krajinou nemôže plne nahradiť všetky práva aj záväzky plynúce z členstva v EÚ.
 
Počas  prechodného obdobia bude hlavný vyjednávač Európskej komisie Michel Barnier v mene EÚ rokovať o novej asociačnej dohode EÚ so Spojeným kráľovstvom.  
 
SR bude naďalej podporovať zachovanie jednoty 27 členských štátov EÚ, ktorá sa počas doterajších rokovaní ukázala ako prospešná pre ochranu záujmov členských štátov a zároveň potvrdila zdieľanie spoločných európskych hodnôt. 

 

Obchod s tovarom a so službami

 

Clá

 

Ochrana práv duševného vlastníctva

 

Doprava

 

Obchodné právo

 

Konkurzné konanie a reštrukturalizácia

 

Overovanie verejných listín

 

Prístup k spravodlivosti v občianskych a obchodných veciach

 

Európska komisia zverejnila bezplatné telefónne číslo na Europe Direct - 00 800 67 89 10 11.
Kontaktné centrum Europe Direct (EDCC) ponúka službu informačného call-centra pre občanov, podniky a iné zainteresované strany s otázkami týkajúcimi sa brexitu. 

Linka EDCC je k dispozícií:
- v slovenskom jazyku v pracovné dni 09:00 - 12:00 / 13.00 - 18:00 SEČ
- cez víkend je možné zanechať odkaz spoločne s telefónnym číslom, na ktoré vám v priebehu nasledujúceho týždňa odpovedia
 
Linka Europe Direct k dispozícií v piatich jazykoch ( anglický, nemecký, španielsky, francúzsky a taliansky) v čase od 09:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00 SEČ.
 

Kontakty na zastupiteľské úrady SR pre prípady núdze:
 
Veľvyslanectvo SR v Dubline  +353 879031549 (núdzová linka)
Veľvyslanectvo SR v Londýne  +44 7866410783 (núdzová linka)

Dátum poslednej aktualizácie: 3.2.2020 Dátum vytvorenia: 11.1.2019