Banner podnikajme big

PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM MZVaEZ SR

ico_phone_orange +421 2 5978 5959, +421 906 07 5959

Poskytujeme informácie nevyhnutné k presadzovaniu Vašich podnikateľských ambícií v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí.

E-mail: bizinfo@mzv.sk

  • Povinná registrácia importérov potravín a spotrebného tovaru v Egypte Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire informuje podnikateľskú verejnosť o nariadení Ministerstva obchodu a priemyslu Egyptskej arabskej republiky č. 992/2015, ktorým sa zavádza povinná registrácia dovozcov hotových spotrebných výrobkov alebo potravín do Egypta. Ďalšie informácie
  • Upozornenie pre slovenských prepravcov smerujúcich do Kazachstanu a Kirgizska Od 1. januára 2016 preprava tovaru z Európy do Kazachstanu, prípadne Kirgizska cez Ukrajinu nie je možná. Od tohto dátumu je možné, na základe výnosu prezidenta Ruskej federácie V. Putina č. 1, zo dňa 1. januára 2016, prepravovať tovar len cez územie Bieloruska a Ruskej Federácie. Ďalšie informácie

informácie pre podnikanie v zahraničí

Banner podnikajme
 
 

nové príležitosti pre podnikanie

Banner prilezitosti
 

EÚ pre podnikateľov a verejnú správu

Banner podujatia
 
 

Podpora exportu a dialóg s vládou SR

Banner exportne firmy
 
EKONOMICKÉ SPRÁVY

naši partneri

Slovenska obchodna a priemyselna komora SBA Eximbanka