Overovanie verejných listín

Verejné listiny, vydané slovenskými orgánmi vyžadujú na použitie v Spojenom kráľovstve osvedčenie formou apostilu. 

Do dňa brexitu sa bude uplatňovať nariadenie (EÚ) č. 2016/1191 (nariadenie o overovaní verejných listín). V tomto období nebude potrebné zo strany občana žiadať o overenie formou apostilu na tieto druhy verejných listín: osobný stav, narodenie, meno, manželstvo, registrované partnerstvo, rodičovstvo, adopcia, úmrtie a neexistencia záznamu v registri trestov. 

 

DEAL

Po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ sa režim overovania bude riadiť haagskym Dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín. Pre slovenského občana to bude znamenať, že na verejnú listinu, ktorú chce použiť v Spojenom kráľovstve bude potrebovať overenie apostilom. Detailnejšie informácie sú k dispozícii napríklad na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

 

NO DEAL

Ak dohoda o vystúpení nenadobudne platnosť (tzv. tvrdý brexit), zmena režimu nastane už dňom odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ, nakoľko nebude existovať žiadne prechodné obdobie. Overovanie verejných listín sa bude riadiť vyššie uvedeným haagskym Dohovorom. 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 24.6.2019 Dátum vytvorenia: 11.1.2019