Dopyty a ponuky

 • 18.03.2016
  | Ekonomické správy | Belgicko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bruseli informuje podnikateľskú verejnosť o záujme belgickej firmy o nadviazanie obchodného kontaktu s cieľom dovozu vybraných výrobkov zo Slovenska.
 • ikonka suboru
  16.02.2016
  | Ekonomické správy | Srbsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o ponuke služieb – spoločnosti „MT Tax & Legal Advisory“ (MTTLA), ktorá pôsobí v Belehrade od roku 2009 s cieľom vytvorenia „one-stop-shop“ miesta pre zahraničných investorov.
 • 12.02.2016
  | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Rakúsko
  Veľvyslanectvo SR vo Viedni informuje o ponuke 2 miest v medzinárodnom vzdelávacom programe Innovation Orbit. Program je určený pre nastupujúcich manažérov, vedcov a biznismenov, ktorí sa chcú pripraviť na rastúcu globalizáciu vo svojej oblasti. Účastníci budú mať možnosť pochopiť prvky regionálnych inovačných systémov a porovnať a vyhodnotiť štruktúry a procesy riadenia inovácií v Ázii, Európe a USA.
 • 24.11.2015
  | Ekonomické správy | Dánsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kodani informuje podnikateľskú verejnosť, že dánska vláda zastúpená Ministerstvom dopravy, hlavné mesto Kodaň a 11 miestnych samospráv regiónu odsúhlasili 20.6.2013 výstavbu ľahkého metra Ring 3. Vo februári 2014 bola založená spoločnosť Hovedstadens Letbane (HL), ktorej predmetom činnosti je vytvorenie dizajnu, výstavba, prevádzka a údržba línie metra Ring 3
 • ikonka suboru
  24.11.2015
  | Rumunsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Rumunsku informuje podnikateľskú verejnosť o ponuke na odpredaj 31 malých vodných elektrární rumunskej štátnej spoločnosti Hidroelectrica a.s. (detaily o spoločnosti sú uvedené na http://www.hidroelectrica.ro aj v anglickom jazyku) prostredníctvom verejných dražieb
 • ikonka suboru
  23.11.2015
  | Dánsko
  Slovenské veľvyslanectvo v Kodani informuje slovenskú verejnosť o zverejnení aktuálnych tendrov v Dánsku
 • 10.11.2015
  | Ekonomické správy | Moldavsko
  Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) vyhlásila 6. 11. 2015 výzvu na prejavenie záujmu o poskytnutie konzultačných služieb pri zriaďovaní národného úradu pre verejné obstarávanie v Moldavskej republike. Názov tendra: "Tribunal Capacity Building for Public Procurement Review Body in Moldova." Predpokladaný rozpočet projektu je 200 000 EUR (bez DPH). Realizácia projektu by sa mala začať v decembri 2015 a mala by trvať 24 mesiacov. Termín na podanie návrhov je 20. 11. 2015
 • 09.11.2015
  | Ekonomické správy | Moldavsko
  Moldavské železnice vypísali rámcový tender na obnovu rušňového parku a železničnej infraštruktúry s názvom "MOLDOVAN RAILWAYS RESTRUCTURING." Projekt je financovaný z pôžičiek EBOR a EIB a z grantu EÚ (Neighbourhood Investment Facility). Celková hodnota projektu je 100,75 milióna EUR.
 • 28.10.2015
  | Ekonomické správy | Uzbekistan
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o projekte na zaistenie tepla pre 50 priemyselných podnikov/objektov v Uzbekistane (vo Ferganskej doline v oblastiach Andižan, Namangan a Fergana), ktoré pôsobia v rámci siete štátnej akciovej spoločnosti UZAVTOSANOAT (automobilového priemyslu)
 • 27.10.2015
  | Ekonomické správy | Macedónska republika
  Veľvyslanectvo SR v Skopje informuje podnikateľskú verejnosť o výberovom konaní na výstavbu novej železničnej trate v hodnote 140 mil. EUR, ktorý vypísala Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD).
 • 19.10.2015
  | Ekonomické správy
  Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vydáva výzvu na predkladanie ponúk na vypracovanie štúdií financovania systémov sociálnej záchrany štyroch krajín (Background Papers on the Financing of Social Protection Systems for four Countries). Termín na zaslanie ponúk je do 12.novembra 2015 do 17.00 hod.Prípadné otázky týkajúce sa tohto tendra zasielajte ...
 • 19.10.2015
  | Ekonomické správy | Moldavsko
  Kišiňovské vodárne a kanalizácie S.A. „Apa-Canal Chisinau” vypísali tender na obnovu 60 km vodovodu. Názov tendra: "Rehabilitation of Priority 60km of Water Network." Projekt je financovaný z pôžičiek EBOR a EIB, a taktiež z grantu EÚ (Neighbourhood Investment Facility).
 • 19.10.2015
  | Ekonomické správy | Kirgizsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Astane informuje o vyhlásení aukcie Štátnej agentúry geológie a minerálnych zdrojov pri vláde Kirgizskej republiky, ktorej predmetom je udelenie práva používania náleziska farebného mramoru "Guľderek". Do aukcie sa môžu prihlásiť fyzické aj právnické osoby najneskôr do 23.11.2015. Podrobná informácia o aukcii sa nachádza na webstránke agentúry www.geology.kg (...).
 • 16.10.2015
  | Ekonomické správy | Srbsko
  Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o vyhlásení obstarávania na technickú kontrolu a rekonštrukciu 15 malých hydroelektrární vo vlastníctve JP Elektroprivreda Srbije s financovaním z EBRD.
 • ikonka suboru
  16.10.2015
  | Ekonomické správy
  Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vydáva výzvu na predkladanie ponúk na "Dlhodobú štúdiu sociálnych a emocionálnych zručností v mestách" (“Longitudinal Study of Social and Emotional Skills in Cities”)
 • ikonka suboru
  14.10.2015
  | Ekonomické správy
  Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vydáva výzvu na predkladanie ponúk na audiovizuálne výrobky pre konferenčné centrum pre vnútorné a vonkajšie použitie.
 • 12.10.2015
  | Ekonomické správy | Moldavsko
  Výzva Európskej banky pre obnovu a rozvoj na prejavenie záujmu o poskytnutie konzultačných služieb pri príprave legislatívy v oblasti elektronického obstarávania v Moldavskej republike. Podrobnejšie informácie sú uvedené v texte správy.
 • 12.10.2015
  | Ekonomické správy | Bulharsko
  Bulharská spoločnosť „District Heating Sofia EAD” vyzýva na zaslanie ponúk na dodávku izolovaných potrubí a ich častí určených na distribúciu tepla. Podrobnejšie informácie sú webstránke EBRD.
 • ikonka suboru
  30.09.2015
  | Ekonomické správy | Maurícius
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Pretórii informujú podnikateľskú verejnosť o tendrových príležitostiach v oblasti farmaceutického priemyslu na Mauríciu
 • ikonka suboru
  18.09.2015
  | Ekonomické správy | Ministerstvo pre podnikateľov | Dánsko
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Kodani informujú podnikateľskú verejnosť o možnosti zapojiť sa do výstavby podmorského tunela spájajúceho Dánsko a Nemecko.