Back

2019 Abuja International Trade Fair

2019 Abuja International Trade Fair

4.6.2019 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Nigéria

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia „2019 Abuja International Trade Fair“, ktoré sa uskutoční v dňoch 21. - 29. septembra 2019 v Abuja International Trade & Convention Centre, Abuja, Nigeria.

Medzinárodný veľtrh Abuja poskytuje jednu z najväčších obchodných platforiem pre medzinárodných a domácich vystavovateľov na podporu nových produktových radov, prístup na nové trhy, budovanie nových obchodných vzťahov, predvádzanie nových produktov, pochopenie trendu vývoja a komunikáciu s dodávateľmi, vládou a konečnými užívateľmi. Podujatie poskytne účastníkom nové pohľady na prístup ku kapitálu pre potreby podnikania a preskúmanie politík v rámci subsektora malých a stredných podnikov.

Podrobné informácie o podujatí je možné nájsť na internetovom odkaze:  http://www.accinigeria.com/aitf-2019-edition