Back

Interaktívny diskusný okrúhly stôl – Izrael „Model Start-up Nation“

Interaktívny diskusný okrúhly stôl – Izrael „Model Start-up Nation“

21.4.2016 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Izrael

Sekcia hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci s veľvyslanectvom Štátu Izrael v SR a veľvyslanectvom SR v Tel Avive zorganizovala 20. apríla 2016 interaktívny diskusný okrúhly stôl – Izrael „Model Start-up Nation“.

Podujatie otvorila generálna riaditeľka sekcie Ingrid Brocková, ktorá zdôraznila záujem MZVa EZ SR vytvoriť platformu na diskusiu o skúsenostiach jednotlivých krajín v sektorových politikách. Izraelskí experti Oren Gershtein, riaditeľ konzultačnej firmy Ideality Roads, a Eyal Bressler, predstaviteľ spoločnosti Dr. Eyal Bressler @ Co. prítomných oboznámili s modelom „Start-up Nation“,  konkrétne s procesom budovania vedomostnej spoločnosti a start-upov v Izraeli a jeho úspešnou realizáciou vo viacerých krajinách sveta.

Podujatie malo ambíciu prispieť k výmene názorov na budovanie inovačného ekosystému a k napĺňaniu ambícií vlády SR o uskutočnenie štrukturálnych zmien ekonomiky s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný hospodársky rast založený na zvýšenej inovačnej schopnosti a výskumno-vývojovej excelentnosti. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 30 slovenských zástupcov inovačnej a start-upovej komunity.