Back

Kooperačná rokovania počas EMO 2019 v Hannoveri

Kooperačná rokovania počas EMO 2019 v Hannoveri

31.5.2019 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy

Slovenská obchodná a priemyselná komora ponúka slovenským spoločnostiam zapojenie sa do kooperačných rokovaní na  EMO Hannover v Nemecku, v termíne 16. – 20. septembra 2019. EMO Hannover je najväčším svetovým veľtrhom v sektore kovoobrábania. Pre podnikateľov ponúka možnosť dozvedieť sa o nových technológiách a trhových príležitostiach, nájsť nových dodávateľov, odberateľov a partnerov pre rôzne druhy spolupráce. 

Kľúčové oblasti:
* Obrábacie stroje
* Aditívna výroba
* Ostatné stroje
* Presné nástroje
* Časti, súčasti, príslušenstvo
* Softvér, výroba a automatizácia procesov
* Metrológia a zabezpečenie kvality
* Služby pre priemysel

Registrácia profilu firmy za účelom vyhľadania partnerov:Registrácia profilu firmy  https://emo-b2b-2019.b2match.io/signup

Informácie o výstave: EMO 2019  (https://www.emo-hannover.de/home)
Informácie k pripravovanému B2B podujatiu:INTERNATIONAL B2B MEETINGS   https://emo-b2b-2019.b2match.io/
Podujatie organizované v rámci podujatí Enterprise Europe Network

Všetky ďalšie informácie o podujatí vám poskytne:
Ing. Ján Václav, Martin Plško; sopkrktn@sopk.sk; Tel:032 6523834 
http://tn.sopk.sk