Back

Možnosti spolupráce medzi výskumníkmi z USA a EÚ

Možnosti spolupráce medzi výskumníkmi z USA a EÚ

27.1.2017 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Spojené štáty

 

Dňa 17. októbra 2016 bola v Bruseli podpísaná medzi USA a Európskou komisiou Implementačná dohoda o spolupráci medzi výskumníkmi USA a EÚ, ktorí sú financovaní separátne vo výskume - Implementing Arrangement between the Government of the U.S.A. and European Commission for Cooperation Between Researchers Funded Separately by the U.S. and the E.U.´s Framework Programs on Research and Innovation.

 

Znenie dohody je umiestnené v prílohe, rovnako aj prezentácia informujúca o možnostiach využitia  financovania a zapojenia sa výskumníkov do projektov.