Back

Obstarávanie expertov pre projekt Rail Baltica

Obstarávanie expertov pre projekt Rail Baltica

26.6.2019 | Ekonomické správy | Dopyty a ponuky | Výskum, vývoj a inovácie | Lotyšsko

Zastupiteľský úrad SR v Rige informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti zapojiť sa do projektu Rail Baltica. Projekt Rail Baltica plánuje obstarať odborné služby expertov vo viacerých oblastiach. Plánovaná dĺžka kontraktu je do 4 rokov. V prípade záujmu poskytnúť svoje expertné služby v niektorej z oblastí (špecifikácia jednotlivých oblastí v linku nižšie) je potrebné vyplniť dotazník (v prílohe) a následne ho do 5. júla 2019 zaslať pani Baiba Gulbe na adresu procurement@railbaltica.org