Ekonomické správy

Back

Konzultačný deň Rakúsko

Konzultačný deň Rakúsko

13.2.2020 | Ekonomické správy | Rakúsko

Bratislavská regionálna komora SOPK pozýva na "Konzultačný deň Rakúsko" kde zistíte možnosti podnikania, presadenia sa na danom trhu, zapojenie sa do tendrov, perspektívy trhu sa dozviete na podujatí - "Konzultačný deň Rakúsko", dňa 5. marca 2020 o 9:00hod. s obchodnou radkyňou ZÚ SR vo Viedni, pani Bronislavou Chmelovou. Miesto konania: Bratislavská regionálna komora SOPK Jašíkova 6, 826 73 Bratislava - 4. poschodie 
viac info http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2020012102