Ekonomické správy

Back

Medzinárodná spolupráca s mestami v oblasti Yangtze rieky

Medzinárodná spolupráca s mestami v oblasti Yangtze rieky

3.10.2019 | Ekonomické správy | Čína

Provincia Anhui, ktorá spadá do gescie Generálneho konzulátu SR v Šanghaji, zorganizovala prvú medzinárodnú konferenciu zameranú na podporu obchodu a investícii v oblasti rieky Yangtze.
Konferenciu za účasti väčšiny generálnych konzulátov otvoril dňa 20. septembra 2019 pán Sun Yong, generálny riaditeľ  Ministerstva zahraničných vecí provincie Anhui. Vo svojom prejave uviedol, že priemyselná výroba naďalej zohráva v svetovom hospodárskom systéme rozhodujúcu úlohu. Je potrebné preto vytvoriť novú koncepcia inovatívneho, koordinovaného, ekologického, otvoreného a zdieľaného rozvoja s cieľom prehĺbiť spoluprácu založenú na iniciatíve Belt and Road, pokračovať v modernizácii priemyselného prepojenia, dodávateľského a hodnotového reťazca a podeliť sa o dosiahnuté výsledky v oblasti rozvoja vysokej kvality modernej výroby v nadchádzajúcej novej dobe.
Hlavnou témou konferencie boli podnikateľské inovácie v novom období výrobného priemyslu. Na ploche približne 60 000 m2 vystavovalo svoje výrobky 600 tuzemských a zahraničných firiem. Okrem približne 2 500 hostí (1 200 zo zahraničia) sa konferencie prekvapujúco zúčastnili aj bývalí prezidenti FR, DE, AT a JP, čím si konferencia získala dôležitý medzinárodný punc. Na konferencii vystúpili zástupcovia takých firiem ako napr. Volkswagen, SEAT, Hitachi, Mitsubishi, Whirlpool a iné.
Zástupcovia Generálneho konzulátu SR v Šanghaji na podujatí prezentovali Slovensko ako krajinu pripravenú na spoluprácu v oblasti obchodu a investícií.