Ekonomické správy

Back

Obchodná misia do Hanoja – Vietnam

Obchodná misia do Hanoja – Vietnam

15.12.2017 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Vietnam

Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na obchodnú misiu do Hanoja – Vietnam v termíne 19.  – 25. marca 2018.

Obchodná misia je zameraná na nadviazanie obchodnej spolupráce prostredníctvom dvojstranných rokovaní firiem. Obchodné rokovania firiem budú pripravené na základe Vašich požiadaviek, podľa  ktorých budú vybraní vhodní obchodní partneri. Vietnamská  strana zohľadní  prípadné ďalšie požiadavky slovenských firiem. SR má z minulých rokov dobré kontakty vo VSR a viceprezident komory je bývalý študent v SR a má blízky vzťah k Slovensku. Vietnamská obchodná a priemyselná komora má podpísané memorandum o spolupráci s SOPK, čo tvorí základ pre obchodnú spoluprácu.

Pozvánka s programom, záväznou prihláškou a kooperačným dotazníkom je v prílohe.