Ekonomické správy

Back

Rokovanie veľvyslanca F. Dlhopolčeka s rwandským veľvyslancom J. Kimonyom v Keni

Rokovanie veľvyslanca F. Dlhopolčeka s rwandským veľvyslancom J. Kimonyom v Keni

9.2.2018 | Aktivity veľvyslancov | Ekonomické správy | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Keňa | Rwanda

Na pôde Zastupiteľského úradu Rwandskej republiky v Nairobi sa 2. februára uskutočnilo prijatie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR Františka Dlhopolčeka Jamesom Kimonyom, veľvyslancom Rwandskej republiky. Cieľom pracovného rokovania bolo prehĺbenie vzájomnej ekonomickej a rozvojovej spolupráce. 

 

Na rokovaní sa zúčastnil aj regionálny manažér spoločnosti ESET East Africa Teddy Njoronge, ktorý predstavil aktivity spoločnosti ESET vo východnej Afrike. Firma má  záujem presadiť sa so svojím bezpečnostným softvérom v štátnej správe Rwandy. F. Dlhopolček požiadal rwandského veľvyslanca o sprostredkovanie rokovaní s príslušnými predstaviteľmi ministerstva pre informačné technológie a komunikáciu.

 

Na stretnutí bol predstavený aj investičný zámer výstavby závodu na výrobu čpavku v Rwande. F. Dlhopolček oboznámil rwandskú stranu s technickými požiadavkami, ktorých naplnenie je základnou podmienkou pre potenciálne umiestnenie tohto investičného projektu na území Rwandy. J. Kimonyo ubezpečil veľvyslanca SR, že predložené požiadavky odovzdá na posúdenie príslušným ministerstvám v Rwande. 

 

J. Kimonyo sa zaujímal aj o stav rozvojového projektu na pestovanie makadamových orechov v Rwande. Obdobný rozvojový projekt realizuje z prostriedkov SlovakAid slovenská mimovládna organizácia Nadácia Integra v spolupráci s kenskou partnerskou organizáciou Ten Senses Africa (TSA) v Keni. F. Dlhopolček informoval svojho partnera o stave projektu, ako aj o pripravovaných plánoch TSA v Rwande. Zároveň pozval svojho partnera na prehliadku závodu na spracovanie makadamových orieškov v Athi River.