Ekonomické správy

Back

Small country, great for doing business

Small country, great for doing business

3.10.2019 | Ekonomické správy | Belgicko

Povedal o Slovensku Stefan Goebel, zástupca luxemburskej firmy IEE úspešne pôsobiacej na Slovensku pod značkou IEE Sensing Slovakia. Jeho slová uznania zazneli na prezentácii Good Idea Slovakia – ICT  and  Innovation   Potential, ktorá  sa  konala v  Luxemburskej  obchodnej komore 27. septembra 2019. Podujatie zorganizovalo Veľvyslanectvo SR v Bruseli a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Na prezentácii Slovenska participovala aj Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) a Styčná kancelária SR pre vedu a výskum v Bruseli (SLORD). Veľvyslanec SR Peter Kormúth v úvodnom vystúpení zdôraznil, že Luxembursko je piatym najväčším investorom v SR. Viac ako 300 podnikov operuje na Slovensku vďaka kapitálu z Luxemburska. S cieľom zefektívniť ďalšiu spoluprácu medzi SR a Luxemburskom navrhol vytvorenie Slovensko-luxemburskej obchodnej komory. Svoju slovenskú success story predstavila luxemburským podnikateľom a investorom firma IEE, ktorá vyrába senzory pre automobilový priemysel. Pobočka firmy, v ktorej pracuje 700 zamestnancov, sídli vo Veľkej Ide pri Košiciach a má potenciál ďalšieho rozvoja. V rámci IEE má veľmi dobrú povesť. Ústredie firmy podľa príkladu Veľkej Idy nastavuje štandardy vo svojich továrňach v celom svete. Stefan Goebel konštatoval, že firma je na Slovensku mimoriadne spokojná. Vyzdvihol prístup Slovákov. „Sú dobre technicky vzdelaní, flexibilní, vynaliezaví, motivovaní, dôveryhodní, verní firme a tímoví hráči“, zdôraznil. Podujatie sa stretlo s pozitívnym ohlasom. Na prezentácii sa zúčastnili zástupcovia luxemburských firiem, ktoré sú členmi Luxemburskej obchodnej komory, ale aj bánk, investičných fondov a európskych inštitúcií pôsobiacich v Luxemburgu. Účastníci mali k dispozícii širokú paletu propagačných materiálov zameraných na slovenskú ekonomiku a možnosti investovania v SR, ako aj na cestovný ruch. Súčasťou podujatia bola aj ochutnávka slovenských vín v rámci záverečnej recepcie.