Ekonomické správy

Back

Talianska podnikateľská misia na Slovensku

Talianska podnikateľská misia na Slovensku

20.12.2017 | Ekonomické správy

V dňoch 13. a 14. decembra 2017 sa ekonomický diplomat Veľvyslanectva SR v Taliansku Rudolf Durdík zúčastnil v sprievode talianskej podnikateľskej delegácie na čele s Robertom Romanellim – riaditeľom Technopolo D´Abrzuzzo, Fabiom Pompei univerzitným profesorom z Ríma a zástupcom spoločnosti CSA Srl Donatom Colombom odborného seminára „Slovensko - Talianske obchodné a investičné príležitosti“ organizovaného agentúrou SARIO v Bratislave. 


Podnikateľská misia spoločne so zástupcom agentúry SARIO navštívila dňa 13.12.2017 v sprievode viceprimátora mesta Šamorín Csabu Orosza výrobný závod zakladajúceho člena najväčšieho talianskeho priemyselného parku na Slovensku spoločnosti Calearo Slovakia. Následne bol delegácii predstavený najväčší športovo relaxačný a hippodromový komplex X-BIONIC SPHERE (www.x-bionicspehre.com). Popoludňajší program pokračoval návštevou priemyselného rozvojovo inovačného parku Kostolné Kračany (www.ppkk.sk) v okrese Dunajská Streda, kde taliansku delegáciu za účasti zriaďovateľa a investora parku Ing. Petra Ágnera a Alexandra Bitteru privítal starosta obce Ladislav Gódány. V rámci predstavenia a prehliadky parku si účastníci vymenili vzájomné poznatky a skúsenosti, ktoré v budúcnosti mienia s parkom Tecnopolo  D´Abruzzo podobne zužitkovať ako pri budovaní parku v Poľsku a Brazílii uviedol riaditeľ Roberto Romanelli.


Dňa 14.12.2017 program pokračoval seminárom „Slovensko – Talianske obchodné a investičné príležitosti“, ktorý otvoril riaditeľ oddelenia zahraničného obchodu SARIO p. Ing. Tibor Buček s ocenením pri organizácii ZÚ RÍM a iniciatívy k prvej účasti talianskeho partnera ITA (Italian Trade Agency). Riaditeľ ITA Dr. Antonio Ventresca uviedol, že vzájomné porozumenie a prekonávanie predsudkov je zásadnou podmienkou otvorenia investičných možností na oboch stranách takejto spolupráce. Seminára sa okrem odbornej a podnikateľskej obce zúčastnili zástupcovia Veľvyslanectva Talianskej republiky v Bratislave, Slovensko-talianskej obchodnej komory, ministerstva zahraničných vecí SR a ministerstva dopravy a výstavby SR. 

Talianska podnikateľská misia na Slovensku. Talianska podnikateľská misia na Slovensku. Talianska podnikateľská misia na Slovensku. Talianska podnikateľská misia na Slovensku.